Dagsorden/referat

Læs seneste dagsorden/referat

Mødekalender 2017

  • Onsdag d. 22. februar 2017
  • Onsdag d. 19. april 2017
  • Onsdag d. 7. juni 2017
  • Onsdag d. 23. august 2017
  • Onsdag d. 27. september 2017
  • Onsdag d. 22. november 2017

Se alle dagsordener/referater for 2017 i Politikerweb

Udvalgets medlemmer

Politikere:

Ditte Staun (B)
Johnny K. Knudsen (A)
Bente Dahl (V)

Repræsentanter fra foreningslivet:

Lis Kaastrup Jensen, Formand - Skive Idrætssamvirke - liskaastrupjensen@gmail.com
Kim Kock - Skive Idrætssamvirke - kimkock@oncable.dk
Jørgen Breum - Skive Idrætssamvirke - j.breum@mail.dk
Ebba Lund, Næstformand - Aftenskolerne - ebbalund@lund.mail.dk
Karsten Villadsen - Aftenskolerne - karstenvilladsen@yahoo.com
Søren Yde - Spejdersamrådet - sy@kfumspejderne.dk
Pia Sørensen - Spejdersamrådet - pias@fdf.dk
Anni Andersen - Andre foreninger - anniniels01@gmail.com

Udvalget varetager bl.a. følgende opgaver

Folkeoplysningsudvalget er et bredt sammensat udvalg, der har til opgave at træffe afgørelser inden for folkeoplysningslovens område. Folkeoplysning er en fællesbetegnelse for en vifte af fritidsaktiviteter for børn og voksne.

Folkeoplysningsudvalgets primære opgaver er at træffe afgørelser om:

  • Tilskud til foreninger, som har til formål at lave aktiviteter for børn og unge (f.eks. idræt).
  • Tilskud til fritidsundervisning.
  • Stille kommunale faciliteter til rådighed til aktiviteterne og undervisning.

Publiceret 29-01-2017