Dagsorden/referat

Læs seneste dagsorden/referat

Mødekalender 2017

 • Torsdag d. 9. februar
 • Torsdag d. 9. marts
 • Torsdag d. 6. april
 • Torsdag d. 11. maj
 • Torsdag d. 15. juni
 • Torsdag d. 17. august
 • Torsdag d. 7. september
 • Torsdag d. 12. oktober
 • Torsdag d. 9. november
 • Torsdag d. 7. december

Se alle dagsordener/referater for 2017 i Politikerweb

Udvalget varetager bl.a. følgende opgaver

 • aktivitetsbestemt medfinansiering
 • borgerrettet forebyggelse
 • træning og genoptræning
 • voksenpsykiatri
 • misbrugsområde
 • tandpleje, herunder omsorgstandpleje og specialtandpleje
 • koordinering af forebyggelses- og sundhedsindsatsen på tværs i kommunen
 • koordinering af velfærdsteknologiske initiativer på tværs i kommunen
 • udarbejde  mål og handleplaner, som fastlægger og prioriterer særlige indsatsområder på sundheds- og forebyggelsesområder og på tværs af den kommunale organisation
 • samarbejde med andre myndigheder på området
 • samarbejde med private og selvejende institutioner indenfor udvalgets område
 • indvendig drift og vedligeholdelse af bygninger samt anlæg og arealer inden for udvalgets område

 

Publiceret 26-01-2017