Dagsordner/referat

Læs seneste dagsorden/referat

Mødekalender 2017

  • Onsdag d. 18. januar
  • Onsdag d. 8. februar
  • Onsdag d. 8. marts
  • Onsdag d. 5. april
  • Onsdag d. 10. maj (bliver flyttet)
  • Onsdag d. 14. juni
  • Onsdag d. 16. august
  • Onsdag d. 6. september
  • Onsdag d. 11. oktober
  • Onsdag d. 8. november
  • Onsdag d. 6. december

Se alle dagsordener/referater for 2017 i Politikerweb

Udvalget varetager bl.a. følgende opgaver

  • botilbud og - støtte til handicappede
  • aktivitets- og fritidstilbud til ældre og handicappede
  • voksenspecialundervisning
  • plejecentre
  • sociale institutioner
  • praktisk bistand og pleje
  • hjemmesygepleje
  • hjælpemidler
  • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
  • indvendig drift og vedligeholdelse af bygninger samt anlæg og arealer inden for udvalgets område.

Publiceret 26-01-2017