Dagsordner/referat

Læs seneste dagsorden/referat

Mødekalender 2017

 • Onsdag d. 18. januar
 • Onsdag d. 8. februar
 • Onsdag d. 8. marts
 • Onsdag d. 5. april
 • Onsdag d. 10. maj (bliver flyttet)
 • Onsdag d. 14. juni
 • Onsdag d. 16. august
 • Onsdag d. 6. september
 • Onsdag d. 11. oktober
 • Onsdag d. 8. november
 • Onsdag d. 6. december

Se alle dagsordener/referater for 2017 i Politikerweb

Udvalget varetager bl.a. følgende opgaver

 • botilbud og - støtte til handicappede
 • aktivitets- og fritidstilbud til ældre og handicappede
 • voksenspecialundervisning
 • plejecentre
 • sociale institutioner
 • praktisk bistand og pleje
 • hjemmesygepleje
 • hjælpemidler
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • indvendig drift og vedligeholdelse af bygninger samt anlæg og arealer inden for udvalgets område.

Publiceret 26-01-2017