Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3. december 2015

Vælgere, der ønsker at afgive stemme pr. brev, kan stemme til og med tirsdag den 1. december 2015. 

Brevstemmeafgivningen i Skive Kommune kan foretages i Borgerservice, Torvegade 10, Skive, der har følgende åbningstider:  Mandag – onsdag kl. 10.00 – 14.30, torsdag kl. 10.00 – 17.00 og fredag kl. 10.00 – 13.00. Herudover holder Borgerservice åbent lørdagene den 21. november 2015 fra kl. 10 – 12 og den 28. november 2015 fra kl. 10 – 12.

Brevstemmeafgivningen i Skive Kommune kan endvidere foretages i Bibliotekets to store bogbusser på bussernes faste holdepladser med sidste dag mandag den  30. november 2015.

Forinden brevstemmeafgivning kan finde sted skal der forevises legitimation i form af eksempelvis sygesikringsbevis, kørekort eller pas. En vælger behøver ikke at have modtaget et valgkort for at kunne brevstemme. 

Publiceret 08-10-2015