Vælgere, der har nedsat førlighed eller et handicap der gør, at vælgeren ikke er i stand til at stemme på det afstemningssted, som vælgeren er tilknyttet til i henhold til valglisten, kan søge om at stemme på et andet afstemningssted i kommunen.

Vælgere, der ønsker at stemme på et andet afstemningssted, skal anmode skriftligt herom til folkeregistret i opholdskommunen.

Blanket til den skriftlige anmodning kan fås hos Skive Kommune, Borgerservice, Torvegade 10, Skive, tlf. 9915 5500 – eller blanketten kan udskrives fra www.skive.dk.

Blanketten med anmodning om at ændret valgsted skal være Borgerservice i hænde senest onsdag den 25. november 2015 kl. 12.00.

 

 

Publiceret 22-10-2015