Valgret til byrådet har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i Skive Kommune, og som derudover enten

1. har dansk indfødsret

2. er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union

3. er statsborger i Island eller Norge eller

4. uden afbrydelse har haft fast bopæl i Danmark i de sidste 3 år forud for valgdagen.

Den, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne har ikke valgret.

Personer, der efter reglerne i lov om Det Centrale Personregister opfylder betingelserne for at være tilmeldt folkeregistret i kommunen, anses for at have bopæl i kommunen.

Personer, der er statsborgere i et af de øvrige EU-lande eller i Island eller Norge har således valgret på samme betingelser som danske statsborgere, mens andre personer opnår valgret, når de opfylder betingelsen om 3 års forudgående fast bopæl.

 

Vælgere der flytter i tiden lige op til valg

Vælgere der flytter i tiden lige op til valg

De vælgere, der flytter eller anmelder flytning efter den (dato kommer senere) vil være optaget på valglisten under den hidtidige bopæl.

Disse vælgere kan

enten stemme på valgdagen på afstemningsstedet for den gamle adresse

eller afgive stemme pr. brev senest (dato kommer senere) på et hvilket som helst folkeregister.

Vejledning til vælgere, der efter den (dato kommer senere) flytter fra en anden kommune.

De vælgere, der flytter eller anmelder flytning efter den (dato kommer senere) fra en anden kommune kan hverken stemme til byråds- eller regionsrådsvalget.

Såfremt flytningen sker mellem 2 kommuner indenfor Region Midtjylland kan der dog stemmes til regionsrådsvalget

enten ved fremmøde på valgdagen på afstemningsstedet for hidtidige bopæl

eller ved at afgive stemme pr. brev senest (dato kommer senere) på et hvilket som helst folkeregister.

Publiceret 13-02-2014