Valgbar til byrådet er enhver, der har valgret til byrådet og som senest (dato og klokkeslæt oplyses senere) opfylder valgretsbetingelserne og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i Danmark.

Som kandidat kan opstilles enhver, der har valgret og er valgbar.

De kandidater, der opstilles til valg, skal opføres på kandidatlister. En kandidatliste kan tidligst indleveres til formanden for valgbestyrelsen, Byrådssekretariatet, Torvegade 10, 3. sal, Skive (dato og klokkeslæt oplyses senere) og skal være indleveret senest (dato og klokkeslæt oplyses senere). Listen skal være underskrevet af mindst 25 og højst 50 vælgere (stillere) i Skive Kommune. En kandidatliste må højst indeholde 4 kandidater mere end det antal medlemmer, der skal vælges til Skive Byråd, hvilket vil sige 31 kandidater.

Listeforbund og/eller valgforbund skal ligeledes anmeldes til formanden for valgbestyrelsen senest (dato og klokkeslæt oplyses senere). Det samlede antal kandidater, der indgår listeforbund må højst udgøre 8 mere end det antal medlemmer, der skal vælges til Skive Byråd, hvilket vil sige 35 kandidater.

Publiceret 13-02-2014