Nævninge og domsmænd udtages af landsrettens præsident ved lodtrækning blandt de personer, der står på grundlisterne. Det er kommunernes grundlisteudvalg, der udarbejder grundlisterne og indsender dem til landsretten.

Skive Kommunes grundlisteudvalg har i 2015 udarbejdet en grundliste, der gælder for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2019. Der skal derfor først udarbejdes en ny grundliste i 2019, der vil gælde for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023.

Til grundlisten skal der vælges et antal egnede borgere, der skal udgøre et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status. For at blive lægdommer skal man være dansk statsborger og man må ikke være fyldt 80 år inden udgangen af den 4-årige periode.

Følgende personer er udelukket fra at være nævning og domsmand:

1)      Ministre,

2)      ansatte i ministeriers departementer og ansatte i chefstillinger i de under departementerne hørende underordnede myndigheder,

3)      ansatte ved domstolene og i politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og andre myndigheder på Justitsministeriets område,

4)      advokater og advokatfuldmægtige

5)      præster i folkekirken og andre trossamfund.

Der kan findes yderlige oplysninger om det at være Domsmand på følgende links:

http://www.domstol.dk/saadangoerdu/tildigderer/naeavningdomsmand/Pages/default.aspx

http://www.domstol.dk/om/publikationer/HtmlPublikationer/Vejledninger/Vejledning%20til%20domsmaend%20og%20naevninger/index.htm

Ansøgning om at komme på grundlisten

Der er desværre ikke mulighed for at blive lægdommer før næste periode, der som nævnt først starter 1. januar 2020.

Det forventes at Grundlisteudvalget starter arbejdet med at danne den nye grundliste i slutningen af 2018.

Der opfordres derfor til, at man holde øje med Skive Kommunes hjemmeside og Skive Folkeblad/Midt på ugen sidst i 2018, hvis man ønsker at være lægdommer. Det forventes at der på det tidspunkt vil komme oplysninger om, hvordan man ansøger om at komme på grundlisten.

Publiceret 30-04-2018