Der er meddelt følgende tilladelse:

  • Badebro ved Kybehuse
    Tilladelse til årligt at opstille en badebro ved Kybehuse. Der er tale om en udskiftning af den eksisterende badebro, som er i dårlig stand, og den ny bade- og bådebro etableres samme sted som den eksisterende.
    Klik her for at se tilladelsen.
    Offentliggjort den 21. februar 2019 - Klagefrist den 18. februar 2019.

 

Publiceret 21-01-2019