Afgørelse om forurening på Gl. Skivevej 24, 7870 Roslev

Skive kommune har meddelt afgørelse om, at der ikke kan meddeles et påbud om oprensning af en forurening med hydraulikolie.

Forureningen skete på grund af en ventil, som fejlede. Begrundelsen for ikke at meddele påbud er, at den virksomhed, som var skyld i forureningen, er lukket.

Klik her for at se afgørelse, og klik her for at se bilag.

Klagefristen for afgørelsen er den 10. marts 2017.

Publiceret 10-02-2017