Annoncering

Når Skive Byråd vedtager forslag til kommuneplan, kommuneplantillæg eller forslag til lokalplaner, offentliggøres disse i 8 ugers høring på hjemmesiden under siden Høring.
Forslag til hhv. kommuneplantillæg og lokalplaner i offentlig høring kan ses ved at følge linket Lokalplanportal, Kommuneplan eller Plansystem.dk i Nyttige links. 

Når Skive Byråd vedtager de enkelte planer endeligt, offentliggøres og annonceres dette sammen med en klagevejledning på hjemmesiden.
Endeligt vedtagne kommuneplantillæg og lokalplaner kan ses ved at følge linket Lokalplanportal, Kommuneplan eller Plansystem.dk i Nyttige links.  

Klagevejledning

Ved lov er det besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Klagenævnet, fra d. 28. januar 2015 skal klage via en digital selvbetjeningsløsning, Klageportalen. På nævnets hjemmeside er der en vejledning i, hvordan man kan klage. Klik på Hvordan klager du? i boksen Nyttige links for at komme til nævnets hjemmeside.

Klage over planforslaget eller den endeligt vedtagne plan kan jf. planlovens § 58 kun gælde retlige spørgsmål, f.eks. om Planlovens procedurer er overholdt, og om indholdet er i overensstemmelse med Planlovens krav. Skønsmæssige spørgsmål kan ikke påklages.

Aktuelle annonceringer

Kommuneplan:

Kommuneplantillæg nr. 14 - Ændring af ramme for centerområde ved Slotsgade i Skive 

Skive Byråd har den 24. april 2018 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 14 endeligt.

Planen har været i høring i perioden fra d. 01.02.2018 - 01.03.2018 og er fremlagt offentligt her på Skive Kommunes hjemmeside og på http://kort.plandata.dk fra den 3. maj 2018.

Link: http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/plan/51#/18080

 

Kommuneplantillæg nr. 9 – 1.5.B1 Boligområde

Skive Byråd har den  20. marts 2018 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 9 endeligt.

Planen har været i høring i perioden fra d. 20.12.2017- 17.01.2018 og er fremlagt offentligt her på Skive Kommunes hjemmeside og på http://kort.plandata.dk fra den 22. marts 2018.

Link: http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/plan/51#/17420

 

Lokalplaner:

Lokalplan 275 - Område til tekniske anlæg (Biogasanlæg) i erhvervsområdet GreenLab

Skive Byråd har den 27. februar 2018 vedtaget Lokalplan nr. 275 endeligt.

Planen har været i høring i perioden fra d. 1. november 2017 til d. 27. december 2017 og er fremlagt offentligt her på Skive Kommunes hjemmeside og på http://kort.plandata.dk fra den 28.februar 2018.

Link: http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=534

 

Aflysningsplan 51_777 - For lokalplan nr. 51 i Durup

Skive Byråd har den 27. februar 2018 vedtaget Aflysningsplan 51_777 endeligt.

Planen har været i høring i perioden fra d. 22. december 2017 til d. 16. februar og er fremlagt offentligt her på Skive Kommunes hjemmeside og på http://kort.plandata.dk fra den 28.februar 2018.

Link: http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=546

 

Kommuneplantillæg nr. 10 i Breum

Skive Byråd har den  27. februar 2018 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 10 endeligt.

Planen har været i høring i perioden fra d. 31. oktober til d. 26 december og er fremlagt offentligt her på Skive Kommunes hjemmeside og på http://kort.plandata.dk fra den 28. februar 2018.

Link: http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=3174

 

Lokalplaner:

Lokalplan 275 - Område til tekniske anlæg (Biogasanlæg) i erhvervsområdet GreenLab

Skive Byråd har den 27. februar 2018 vedtaget Lokalplan nr. 275 endeligt.

Planen har været i høring i perioden fra d. 1. november 2017 til d. 27. december 2017 og er fremlagt offentligt her på Skive Kommunes hjemmeside og på http://kort.plandata.dk fra den 28.februar 2018.

Link: http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=534

 

Aflysningsplan 51_777 - For lokalplan nr. 51 i Durup

Skive Byråd har den 27. februar 2018 vedtaget Aflysningsplan 51_777 endeligt.

Planen har været i høring i perioden fra d. 22. december 2017 til d. 16. februar og er fremlagt offentligt her på Skive Kommunes hjemmeside og på http://kort.plandata.dk fra den 28.februar 2018.

Link: http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=546

 

Aflysningsplan 62_781 - For lokalplan nr. 62 i Lihme

Skive Byråd har den 27. februar 2018 vedtaget Aflysningsplan 62_781 endeligt.

Planen har været i høring i perioden fra d. 22. december 2017 til d. 16. februar og er fremlagt offentligt her på Skive Kommunes hjemmeside og på http://kort.plandata.dk fra den 28.februar 2018.

Link: http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=544

 

Aflysningsplan 8_783 - For Byplanvedtægt nr. 8 i Breum

Skive Byråd har den  27. februar 2018 vedtaget Aflysningsplan 8_783 endeligt.

Planen har været i høring i perioden fra d. 31. oktober til d. 26 december og er fremlagt offentligt her på Skive Kommunes hjemmeside og på http://kort.plandata.dk fra den 28. februar 2018.

Link: http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=541

 

Aflysningsplan 120_779 - For lokalplan nr. 120 i Skive

Skive Byråd har den  20. februar 2018 vedtaget Aflysningsplan 120_779 endeligt.

Planen har været i høring i perioden fra d. 22. december 2017 til d. 16. februar og er fremlagt offentligt her på Skive Kommunes hjemmeside og på http://kort.plandata.dk fra den 21.februar 2018.

Link til planen: http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=547

 

Aflysningsplan 132_781 - For lokalplan nr. 132 i Balling

Skive Byråd har den  20. februar 2018 vedtaget Aflysningsplan 132_781 endeligt.

Planen har været i høring i perioden fra d. 22. december 2017 til d. 16. februar og er fremlagt offentligt her på Skive Kommunes hjemmeside og på http://kort.plandata.dk fra den 21.februar 2018.

Link til planen: http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=545

 

Aflysningsplan 61_781 - For lokalplan nr. 61 i Ramsing

Skive Byråd har den  20. februar 2018 vedtaget Aflysningsplan 61_781 endeligt.

Planen har været i høring i perioden fra d. 22. december 2017 til d. 16. februar og er fremlagt offentligt her på Skive Kommunes hjemmeside og på http://kort.plandata.dk fra den 21.februar 2018.

Link til planen: http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=540

 

Se også lokalplaner ved at følge nedenstående link til Lokalplanportalen, i den grå boks.

Publiceret 26-04-2016