Annoncering

 

Når Skive Byråd vedtager forslag til kommuneplan, kommuneplantillæg eller forslag til lokalplaner, offentliggøres disse i 8 ugers høring på hjemmesiden under siden Høring.
Forslag til hhv. kommuneplantillæg og lokalplaner i offentlig høring kan ses ved at følge linket Lokalplanportal, Kommuneplan eller Plansystem.dk i Nyttige links. 

Når Skive Byråd vedtager de enkelte planer endeligt, offentliggøres og annonceres dette sammen med en klagevejledning på hjemmesiden.
Endeligt vedtagne kommuneplantillæg og lokalplaner kan ses ved at følge linket Lokalplanportal, Kommuneplan eller Plansystem.dk i Nyttige links.  

Klagevejledning

Ved lov er det besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Klagenævnet, fra d. 28. januar 2015 skal klage via en digital selvbetjeningsløsning, Klageportalen. På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside er der en vejledning i, hvordan man kan klage. Klik på Hvordan klager du? i boksen Nyttige links for at komme til nævnets hjemmeside.

Klage over planforslaget eller den endeligt vedtagne plan kan jf. planlovens § 58 kun gælde retlige spørgsmål, f.eks. om Planlovens procedurer er overholdt, og om indholdet er i overensstemmelse med Planlovens krav. Skønsmæssige spørgsmål kan ikke påklages.

Aktuelle annonceringer

Kommuneplan:

Kommuneplantillæg nr. 4 – Område til offentlige formål ved Fredensgade i Skive.

Skive Byråd har d. 27. juni 2017 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 4, til Kommuneplan 2016-2028 for Skive Kommune, endeligt.

Kommuneplantillæg nr. 4 er offentliggjort her på hjemmesiden d. 19. juli 2017.

Der kan klages over denne beslutning, jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter denne offentlige bekendtgørelse. 

Du kan se tillæg til kommuneplanen ved at følge nedenstående link ’Kommuneplan’ i den grå boks.

 

Lokalplaner:

Lokalplan nr. 277 – Ny multihal ved Friskolen i Skive. 

Skive Byråd har d. 27. juni 2017 vedtaget Lokalplan nr. 277 endeligt.

Lokalplanen er fremlagt offentligt her på Skive Kommunes hjemmeside og på Plansystem.dk d. 19. juli 2017.

Der kan klages over denne beslutning, jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter denne offentlige bekendtgørelse. 

 

Aflysningsplan nr. 228_779 for Lokalplan nr. 228 – Hovedgaden i Durup.

Skive Byråd har d. 27. juni 2017 vedtaget Aflysningsplanen nr. 228_779 endeligt.

Aflysningsplanen nr. 228_779 er fremlagt offentligt her på Skive Kommunes hjemmeside og på Plansystem.dk d. 3. juli 2017.

Der kan klages over denne beslutning, jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter denne offentlige bekendtgørelse.

 

Aflysningsplan nr. 55_779 for Lokalplan nr. 55 – Parkeringsplads m.m. ved Hald Forsamlingshus.

Skive Byråd har d. 30. maj 2017 vedtaget Aflysningsplanen nr. 55_779 endeligt.

Aflysningsplanen nr. 55_779 er fremlagt offentligt her på Skive Kommunes hjemmeside og på Plansystem.dk d. 19. juni 2017.

Der kan klages over denne beslutning, jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter denne offentlige bekendtgørelse.

 

Se lokalplaner ved at følge nedenstående link til Lokalplanportalen, i den grå boks.

Publiceret 26-04-2016