Annoncering

Når Skive Byråd vedtager forslag til kommuneplan, kommuneplantillæg eller forslag til lokalplaner, offentliggøres disse i 8 ugers høring på hjemmesiden under siden Høring.
Forslag til hhv. kommuneplantillæg og lokalplaner i offentlig høring kan ses ved at følge linket Lokalplanportal, Kommuneplan eller Plansystem.dk i Nyttige links. 

Når Skive Byråd vedtager de enkelte planer endeligt, offentliggøres og annonceres dette sammen med en klagevejledning på hjemmesiden.
Endeligt vedtagne kommuneplantillæg og lokalplaner kan ses ved at følge linket Lokalplanportal, Kommuneplan eller Plansystem.dk i Nyttige links.  

Klagevejledning

Ved lov er det besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Klagenævnet, fra d. 28. januar 2015 skal klage via en digital selvbetjeningsløsning, Klageportalen. På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside er der en vejledning i, hvordan man kan klage. Klik på Hvordan klager du? i boksen Nyttige links for at komme til nævnets hjemmeside.

Klage over planforslaget eller den endeligt vedtagne plan kan jf. planlovens § 58 kun gælde retlige spørgsmål, f.eks. om Planlovens procedurer er overholdt, og om indholdet er i overensstemmelse med Planlovens krav. Skønsmæssige spørgsmål kan ikke påklages.

Aktuelle annonceringer

Kommuneplan:

Kommuneplantillæg nr. 6 - Thise Mejeri

Skive Byråd har d. 19.09 2017 vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 6, til Kommuneplan 2016-2028 for Skive Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 6 er offentliggjort her på hjemmesiden d. 20. september 2017.

Tillægget er i høring i perioden fra den 20.9.2017 til den 18.10 2017. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknisk Forvaltning senest den 18.10 2017.

Du kan se tillæg til kommuneplanen ved at følge nedenstående link ’Kommuneplan’

Kommuneplantillæg nr. 3 – Boliger og erhverv ved Østergade i Skive.

Skive Byråd har d. 29. august 2017 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 3, til Kommuneplan 2016-2028 for Skive Kommune, endeligt.

Kommuneplantillæg nr. 3 er offentliggjort her på hjemmesiden d. 19. september 2017.

Der kan klages over denne beslutning, jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter denne offentlige bekendtgørelse. 

Du kan se tillæg til kommuneplanen ved at følge nedenstående link ’Kommuneplan’ i den grå boks.

 

Lokalplaner:

Lokalplan nr. 281 – Thise Mejeri

Lokalplanen er i høring i perioden fra den 20.9.2017 til den 18.10 2017. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknisk Forvaltning senest den 18.10 2017.

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslagene (jf. bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 939 af 3. juli 2013, med senere forskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af Lokalplan nr. 281, da det vurderes at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor dette annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med den 18.10 2017.

 

Lokalplan nr. 278 – Boliger og erhverv ved Østergade i Skive. 

Skive Byråd har d. 29. august 2017 vedtaget Lokalplan nr. 278 endeligt.

Lokalplanen er fremlagt offentligt her på Skive Kommunes hjemmeside og på Plansystem.dk d. 19. september 2017.

Der kan klages over denne beslutning, jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter denne offentlige bekendtgørelse. 

 

Se lokalplaner ved at følge nedenstående link til Lokalplanportalen, i den grå boks.

Publiceret 26-04-2016