Annoncering

Når Skive Byråd vedtager forslag til kommuneplan, kommuneplantillæg eller forslag til lokalplaner, offentliggøres disse i 8 ugers høring på hjemmesiden under siden Høring.
Forslag til hhv. kommuneplantillæg og lokalplaner i offentlig høring kan ses ved at følge linket Lokalplanportal, Kommuneplan eller Plansystem.dk i Nyttige links. 

Når Skive Byråd vedtager de enkelte planer endeligt, offentliggøres og annonceres dette sammen med en klagevejledning på hjemmesiden.
Endeligt vedtagne kommuneplantillæg og lokalplaner kan ses ved at følge linket Lokalplanportal, Kommuneplan eller Plansystem.dk i Nyttige links.  

Klagevejledning

Ved lov er det besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Natur- og Miljøklagenævnet, fra d. 28. januar 2015 skal klage via en digital selvbetjeningsløsning, Klageportalen. På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside er der en vejledning i, hvordan man kan klage. Klik på Hvordan klager du? i boksen Nyttige links for at komme til nævnets hjemmeside.

Klage over planforslaget eller den endeligt vedtagne plan kan jf. planlovens § 58 kun gælde retlige spørgsmål, f.eks. om Planlovens procedurer er overholdt, og om indholdet er i overensstemmelse med Planlovens krav. Skønsmæssige spørgsmål kan ikke påklages.

Aktuelle annonceringer

Kommuneplan:

Den 20. december 2016 vedtog Byrådet Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2016-2028 for Skive Kommune, endeligt.

Tillæg nr. 1 er offentliggjort her på hjemmesiden d. 5. januar 2017.

Der kan klages over denne beslutning, jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter denne offentlige bekendtgørelse.

 

Du kan se tillæg til kommuneplanen ved at følge nedenstående link til Kommuneplanen, i den grå boks.

 

Lokalplaner:

Lokalplan nr. 272 - Rammelokalplan for GreenLab Skive - Et energi- og ressourcelandskab. 

Skive Byråd har d. 20. december 2016 vedtaget Lokalplan nr. 272 endeligt.

Lokalplanen er fremlagt offentligt her på Skive Kommunes hjemmeside og på Plansystem.dk d. 5 januar 2017.

Der kan klages over denne beslutning, jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter denne offentlige bekendtgørelse.

 

Lokalplan nr. 274 - GreenLab - Erhvervsområde for genbrugsplads m.m. 

Skive Byråd har d. 20. december 2016 vedtaget Lokalplan nr. 274 endeligt.

Lokalplanen er fremlagt offentligt her på Skive Kommunes hjemmeside og på Plansystem.dk d. 5 januar 2017.

Der kan klages over denne beslutning, jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter denne offentlige bekendtgørelse.

 

Se lokalplaner ved at følge nedenstående link til Lokalplanportalen, i den grå boks.

Publiceret 26-04-2016