Annoncering

 

Når Skive Byråd vedtager forslag til kommuneplan, kommuneplantillæg eller forslag til lokalplaner, offentliggøres disse i høring på hjemmesiden under siden Høring.
Forslag til hhv. kommuneplantillæg og lokalplaner i offentlig høring kan ses ved at følge linket Lokalplanportal, Kommuneplan eller Plandata i Nyttige links. 

Når Skive Byråd vedtager de enkelte planer endeligt, offentliggøres og annonceres dette sammen med en klagevejledning på hjemmesiden.
Endeligt vedtagne kommuneplantillæg og lokalplaner kan ses ved at følge linket Lokalplanportal, Kommuneplan eller Plandata i Nyttige links.  

Klagevejledning

Ved lov er det besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Klagenævnet, fra d. 28. januar 2015 skal klage via en digital selvbetjeningsløsning, Klageportalen. På nævnets hjemmeside er der en vejledning i, hvordan man kan klage. Klik på Klageportalen i boksen Nyttige links for at komme til nævnets hjemmeside.

Klage over planforslaget eller den endeligt vedtagne plan kan jf. planlovens § 58 kun gælde retlige spørgsmål, f.eks. om Planlovens procedurer er overholdt, og om indholdet er i overensstemmelse med Planlovens krav. Skønsmæssige spørgsmål kan ikke påklages.

Aktuelle annonceringer

Kommuneplan:

Kommuneplantillæg nr. 7 – Erhvervsområde ved Nørregade i Balling

Skive Byråd har den 26.2.2019 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 23 endeligt.

Planen har været i høring i perioden fra d. 20.12.2018 – 14.02.2019 og er fremlagt offentligt her på Skive Kommunes hjemmeside fra den 1.4.2019.

Link: http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=3089

Der kan klages over denne beslutning, jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter denne offentlige bekendtgørelse.

Kommuneplantillæg nr. 23 – Sommerhusområde ved Ibsenvej

Skive Byråd har den 26.2.2019 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 23 endeligt.

Planen har været i høring i perioden fra d. 2.11.2018 – 28.12.2018 og er fremlagt offentligt her på Skive Kommunes hjemmeside fra den 13.3.2019.

Link: http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=3701

Der kan klages over denne beslutning, jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter denne offentlige bekendtgørelse.

 

Lokalplaner:

Lokalplan nr. 280 – Erhvervsområde ved Nørregade i Balling

Skive Byråd har den 26.3.2019 vedtaget Lokalplan nr. 280 endeligt.

Planen har været i høring i perioden fra d. 20.12.2018 – 14.02.2019 og er fremlagt offentligt her på Skive Kommunes hjemmeside fra den 1.4.2019.

Link: http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=538

Der kan klages over denne beslutning, jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter denne offentlige bekendtgørelse. 

 

Lokalplan nr. 298– Sommerhusområde ved Ibsenvej

Skive Byråd har den 26.2.2019 vedtaget Lokalplan nr. 298 endeligt.

Planen har været i høring i perioden fra d. 2.11.2018 – 28.12.2018 og er fremlagt offentligt her på Skive Kommunes hjemmeside fra den 13.3.2019.

Link: http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=568 

Der kan klages over denne beslutning, jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter denne offentlige bekendtgørelse. 

 

Se også lokalplaner ved at følge nedenstående link til Lokalplanportalen, i den grå boks.

Publiceret 26-04-2016