Miljøgodkendelser

Der er ikke meddelt miljøgodkendelser for nylig

Du kan se tidligere meddelte miljøgodkendelser, hvis du klikker her.

Tilladelser

Der er ikke meddelt tilladelser for nylig

Du kan se tidligere meddelte tilladelser, hvis du klikker her.

Revurderinger

Der er ikke meddelt revurderinger for nylig.

Anmeldeordningen

Gammel Hald Vej 31, 7840 Højslev

  • Skive Kommune har meddelt afgørelse efter anmeldeordningen til at etablere en ny kornsilo.
    Klik her for at se afgørelsen
    Offentliggjort den 24. juni 2019 - klagefristen er den 22. juli 2019

Du kan se tidligere meddelte afgørelser efter anmeldeordningen, hvis du klikker her

Publiceret 17-07-2019