Miljøgodkendelser

Der er meddelt følgende miljøgodkendelser:

Du kan se tidligere meddelte miljøgodkendelser, hvis du klikker her.

Tilladelser

Der er ikke meddelt tilladelser for nylig.

Du kan se tidligere meddelte tilladelser, hvis du klikker her.

Revurderinger

Der er ikke meddelt revurderinger for nylig.

Anmeldeordningen

Der er meddelt følgende afgørelse efter anmeldeordningen:

  • Gyvelhøjen 12, 7860 Spøttrup
    Klik her for at se afgørelsen, der er truffet efter § 10.
    Offentliggjort den 9. januar 2018 - klagefrist den 6. februar 2018.

Du kan se tidligere meddelte afgørelser efter anmeldeordningen, hvis du klikker her

Publiceret 22-01-2018