Ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på bynære arealer i eller omkring havne i kommunen

Kystdirektoratet har den 11. december 2019 udsendt afgørelse på kommunens ansøgning fra den 31. maj 2018 om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen for udvalgte arealer ved/på kommunens havne.

Ansøgningen omhandlede arealer ved/på følgende havne i Skive Kommune: 

  • Skive Havn
  • Fur Havn
  • Glyngøre Havn
  • Gyldendal  Havn
  • Virksund Lystbådehavn
  • Branden Færgehavn
  • Sundsøre Lystbådehavn

I medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 69, stk. 3, jf. § 69, stk. 1, har Kystdirektoratet truffet følgende afgørelse: 

  • Ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på/ved Skive Havn, Fur Havn og Glyngøre Havn imødekommes.
  • Ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på/ved Gyldendal Havn og Virksund Lystbådehavn imødekommes delvist.
  • Ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på/ved Branden Færgehavn og Sundsøre Lystbådehavn imødekommes ikke.

Strandbeskyttelseslinjen bliver dermed ophævet helt eller delvist på følgende ejendomme: 

Skive Havn

Matr.nr. 1uæ, Krabbesholm, Skive Jorder

Matr.nr. 102, Krabbesholm, Skive Jorder

Matr.nr. 1ux, Krabbesholm, Skive Jorder

Matr.nr. 7000ar, Krabbesholm, Skive Jorder

Matr.nr. 7000a, Krabbesholm, Skive Jorder

Matr.nr. 1uy, Krabbesholm, Skive Jorder

Matr.nr. 99, Krabbesholm, Skive Jorder

Matr.nr. 1uø, Krabbesholm, Skive Jorder

Matr.nr. 1us, Krabbesholm, Skive Jorder

Matr.nr. 1ve, Krabbesholm, Skive Jorder

 
Fur Havn

Matr.nr. 87bb, Fur Præstegård, Fur

 
Glyngøre Havn

Matr.nr. 14a, Sæby By, Glyngøre

 
Gyldendal Havn

Matr.nr. 1b, Sønderhede By, Lihme
 

Virksund Lystbådehavn

Matr.nr. 17bø, Bøstrup By, Ørslevkloster

Matr.nr. 17bu, Bøstrup By, Ørslevkloster

Matr.nr. 17bn, Bøstrup By, Ørslevkloster

Matr.nr. 17e, Bøstrup By, Ørslevkloster

Matr.nr. 7000b, Bøstrup By, Ørslevkloster
 

Se selve afgørelsen på ansøgningen fra Kystdirektoratet her for nærmere oplysninger samt oversigt over de ansøgte arealer.
Se derudover link: https://kyst.dk/nyheder/2019/kommuner-faar-nu-bedre-mulighed-for-at-udvikle-arealer-ved-111-havne/

 

Publiceret 02-04-2020