Der er meddelt følgende tilladelser:

 • Gråstenvej 10, Grønning, 7870 Roslev
  Tilladelse til minirenseanlæg, klik her
  Tilladelse til minirenseanlæg kan ikke påklages.
  Tilladelse til udledning kan påklages
  Offentliggjort den 19. april 2018 - klagefrist den 17. maj 2018

 

 • Nørregade 73a, 7860 Spøttrup
  Tilladelse til etablering af olieudskiller og nedsivningsanlæg for spildevand fra vaskeplads.
  Tilladelse findes her, klik her
  Bilag 2 til tilladelse, klik her
  Tilladelse til nedsivningsanlægget kan påklages.
  Offentliggjort den 23. april 2018 - klagefrist den 21. maj 2018

 

 

Publiceret 19-04-2018