Der er meddelt følgende tilladelse:

 • Skive Theater, Theaterpladsen 10, 7800 Skive
  Der er meddelt en tilladelse til afledning af spildevand (tilslutningstilladelse).
  Klik her for at se tilladelsen.
  Offentliggjort den 2. februar 2018 - Klagefristen den 2. marts 2018
 • Rærupvej 12, 7870 Roslev
  Der er meddelt tilladelse til etablering af minirensningsanlæg og udledning af renset spildevand.
  Klik her for at se tilladelsen, klik her for at se bilag 2, og klik her for at se bilag 2a.
  Tilladelsen til minirensningsanlægget kan ikke påklages. Der kan kun klages over den del af tilladelsen, der gælder for udledning af renset spildevand.
  Offentliggjort den 15. februar 2018 - klagefrist den 15. marts 2018.
 • Engvej 3 B, 7800 Skive
  Der er meddelt en tilladelse til afledning af processpildevand til spildevandsforsyningsselskab.
  Klik her for at se tilladelsen.
  Offentliggjort den 21. februar 2018 - Klagefrist den 21. marts 2018.

 

 

Publiceret 21-02-2018