Der er meddelt tilladelser inden for grundvands området for nylig.

Svansøvej 10, 7800 Skive
Fornyet tilladelse til markvanding, 14.000 m3/år gældende til 17. august 2027.
Offentliggjort: 17. august 2017 - Klagefrist: 14. september 2017 
Klik her for at læse tilladelsen

 

 

Publiceret 17-08-2017