Regionalvandværket, 7860 Spøttrup, v/Skive Vand A/S,
Tilladelse til udnyttelse af ny indvindingsboring til almen vandforsyning.
Offentliggjort: 11. december 2017 - Klagefrist: 9. januar 2018
Klik her for læse tilladelsen

Publiceret 11-12-2017