Der er  meddelt tilladelser inden for miljøområdet for nylig.

Glattrup Mose
Der er meddelt tilladelse til udledning fra et regnvandsbetinget udløb til Glattrup Mose.
Offentliggjort: 13.07.2017 - Klagefrist: 10.08.2017
Klik her for at se tilladelsen

 

 

Publiceret 13-07-2017