Der er meddelt tilladelser inden for miljøområdet for nylig.

Nordøst for Kjeldgårdsvej 9, 7870 Roslev
Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra Selde Vandværk
Offentliggjort: 16-03-2017 - Klagefrist: 17-04-2017
Klik her for at se tilladelsen

Ved Betrykvej 1A, 7860 Spøttrup
Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra Reginalvandværket Lem
Offentliggjort: 16-03-2017 - Klagefrist: 17-04-2017
Klik her for at se tilladelsen

 

Publiceret 16-03-2017