Træbeskæring langs offentlige vandløb

I perioden november – marts udfører Skive Kommune beskæring af træer og buske langs de offentlige vandløb.

Formålet med beskæringen er at sikre vandets frie løb, og at vandløbsvedligeholdelsen kan udføres. 

De afskårne træer og buske lægges på de tilstødende arealer. Det er bredejernes ansvar at bortskaffe det afskårne materiale.

I forbindelse med arbejdet vil der være færdsel langs vandløbene, samt på adgangsveje.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Merete Davidsen på telefon 9915 3652 eller Katrine Tuborg på telefon 9915 6642.

Tilladelse til reguleringer i Felding Bæk

Skive Kommune har den 2. marts 2020 givet tilladelse til genåbning af to rørlagte strækninger samt udskiftning af en vejbro i Felding Bæk.

Klik her for at se afgørelsen

Offentliggjort den 2. marts 2020 - klagefristen udløber den 30. marts 2020

Tilladelse til regulering i Overmølle Bæk

Skive Kommune har den 3. marts 2020 givet tilladelse til udskiftning af en vejbro i Overmølle Bæk.

Klik her for at se afgørelsen

Offentliggjort den 3. marts 2020 - klagefristen udløber den 31. marts 2020

Teglgårdvej – Hostrup Strand – medbenyttelse

Skive Kommune meddeler tilladelse til at benytte dræn på kommunal grund, matrikel 1k Hostrup Hgd., Lem til afledning af drænvand fra matrikel 1m Hostrup Hgd., Lem.

Klik her for af se afgørelse og klik her for at se ansøgningen.

Offentliggørelse dem 26. marts 2020 - Klagefristen er den 23. april 2020

 

 

Link

Du kan også se, om der er vandløbsafgørelser i høring

Klik her

Publiceret 26-03-2020