Tilladelse til krydsning af Astrup Bæk 

Skive Kommune har den 8. august 2017 meddelt tilladelse til krydsning af Astrup Bæk

 Klik her for at se tilladelsen og klik her for at se bilag.

Offentliggjort den 8. august 2017 – Klagefrist den 5. september 2017

 

Tilladelse til krydsning af Trævel Å 

Skive Kommune har den 8. august 2017 meddelt tilladelse til krydsning af Trævel Å

Klik her for at se tilladelsen og klik her for at se bilag.

Offentliggjort den 8. august 2017 – Klagefrist den 5. september 2017


Offentliggørelse af regulativ for Næstild Bæk


Skive Kommune har den 15. august 2017 vedtaget et nyt regulativ for Næstild Bæk.

Regulativet indeholder bestemmelser som specifikt vedrører Næstild Bæk. Regulativet beskriver bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrendebredder og antallet af grødeskæringer.

Klik her for at se regulativet

Regulativet er offentliggjort den 22. august 2017. Regulativet træder i kraft 4 uger efter offentliggørelsen, såfremt det ikke påklages. Klagefristen er den 19. september 2017. Se klagevejledning nedenfor.

Spørgsmål til regulativet kan rettes til ingeniør Dorthe Ringgaard pr. mail dori@skivekommune.dkeller på telefon 99 15 36 32.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du kan logge på med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Konkrete spørgsmål om brug af Klageportalen kan rettes til supportfunktionen på e-mail nmkn@nmkn.dk eller telefon 72 54 11 01.Offentliggørelse af regulativ for Strømbæk

Skive Kommune har den 22. august 2017 vedtaget et nyt regulativ for Strømbæk.

Regulativet indeholder bestemmelser som specifikt vedrører Strømbæk. Regulativet beskriver bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrendebredder og antallet af grødeskæringer.

Klik her for at se regulativet

Regulativet er offentliggjort den 22. august 2017. Regulativet træder i kraft 4 uger efter offentliggørelsen, såfremt det ikke påklages. Klagefristen er den 19. september 2017. Se klagevejledning nedenfor.

Spørgsmål til regulativet kan rettes til ingeniør Dorthe Ringgaard pr. mail dori@skivekommune.dkeller på telefon 99 15 36 32.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du kan logge på med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Konkrete spørgsmål om brug af Klageportalen kan rettes til supportfunktionen på e-mail nmkn@nmkn.dk eller telefon 72 54 11 01.Offentliggørelse af regulativ for Kåstrup Bæk

Skive Kommune har den 22. august 2017 vedtaget et nyt regulativ for Kåstrup Bæk.

Regulativet indeholder bestemmelser som specifikt vedrører Kåstrup Bæk. Regulativet beskriver bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrendebredder og antallet af grødeskæringer.

Klik her for at se regulativet

Regulativet er offentliggjort den 22. august 2017. Regulativet træder i kraft 4 uger efter offentliggørelsen, såfremt det ikke påklages. Klagefristen er den 19. september 2017. Se klagevejledning nedenfor.

Spørgsmål til regulativet kan rettes til ingeniør Dorthe Ringgaard pr. mail dori@skivekommune.dkeller på telefon 99 15 36 32.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du kan logge på med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


Konkrete spørgsmål om brug af Klageportalen kan rettes til supportfunktionen på e-mail nmkn@nmkn.dk eller telefon 72 54 11 01.

 

 


Offentliggørelse af regulativ for Bligårds Bæk

Skive Kommune har den 22. august 2017 vedtaget et nyt regulativ for Bligårds Bæk.

Regulativet indeholder bestemmelser som specifikt vedrører Bligårds Bæk. Regulativet beskriver bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrendebredder og antallet af grødeskæringer.

Klik her for at se regulativet

Regulativet er offentliggjort den 22. august 2017. Regulativet træder i kraft 4 uger efter offentliggørelsen, såfremt det ikke påklages. Klagefristen er den 19. september 2017. Se klagevejledning nedenfor.

Spørgsmål til regulativet kan rettes til ingeniør Dorthe Ringgaard pr. mail dori@skivekommune.dkeller på telefon 99 15 36 32.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du kan logge på med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


Konkrete spørgsmål om brug af Klageportalen kan rettes til supportfunktionen på e-mail nmkn@nmkn.dk eller telefon 72 54 11 01.

 

 

 

Link

Du kan også se, om der er vandløbsafgørelser i høring

Klik her

Publiceret 22-08-2017