Grøft på matr. nr. 14go Glattrup, Skive Jorder - medbenyttelse

Skive Kommune har den 24. juni 2019 meddelt tilladelse til medbenyttelse af grøft på matr.nr. 14go Glattrup, Skive Jorder i forbindelse med anlægsarbejde på Viborgvej.

Klik her for at se tilladelsen, klik her for at se bilag 1 og klik her for at se bilag 2.

Offentliggjort den 24. juni 2019 - klagefristen er den 22. juli 2019 

Hvidbjerg Bæk - regulering

Skive Kommune har den 8. juli 2019 meddelt tilladelse til regulering af Hvidbjerg Bæk og rørlægning af sidegrøft.

Klik her for at se tilladelsen og klik her for at se ansøgningen.

Offentliggjort den 8. juli 2019 – Klagefristen er den 5. august 2019

 

 

 

 

Link

Du kan også se, om der er vandløbsafgørelser i høring

Klik her

Publiceret 17-07-2019