Godkendelse af rørlægning af delstrækning af Thorum Bæk

Skive Kommune har godkendt rørlægning af en delstrækning af Thorum Bæk samt et tilløb.

Klik her for at se godkendelsen samt klagevejledning. Klik her for at se Bilag 1 (ansøgning).

Offentliggjort den 27. januar 2017 - Klagefrist den 24. februar 2017.

Godkendelse af restaureringsprojekt i Lille Ramsing Bæk

Skive Kommune har den 7. februar 2017 godkendt et restaureringsprojekt i Lille Ramsing Bæk.

Klik her for at se godkendelsen og klik her for at se bilag.

Offentliggjort den 7. februar 2017 - Klagefrist den 7. marts 2017

 

Afgørelse om at rørlægning af et privat vandløb ved Ll. Thorumvej

Hermed afgørelsen om at rørlægning af et privat vandløb ved Ll. Thorumvej ikke er er omfattet af VVM-pligt.

Klik her for at se WWM-Screening og klik her for at se afgørelsen om ikke VVM pligt

Offentliggjort den 22. februar 2017 - Klagefristen udløber den 22. marts 2017.

 

Link

Du kan også se, om der er vandløbsafgørelser i høring

Klik her

Publiceret 22-02-2017