Fårekæret Bæk - krydsning

Skive Kommune har den 9. maj 2019 meddelt tilladelse til krydsning af Fårekæret Bæk.

Klik her for at se tilladelsen og klik her for at se ansøgningen.

Offentliggjort 9. maj 2019 – Klagefristen er den 4. juni 2019

Højvandssikring og stier langs Skive Å

Skive Kommune har den 20. maj 2019 meddelt Drift & Anlæg og Plan & Support tilladelse til etablering af højvandssikring samt tilhørende stianlæg med rekreative opholdsarealer på to delstrækninger langs Skive Å.

Klik her for at se tilladelsen, klik her for at se bilag 1, klik her for at se bilag 2 og klik her for at se bilag 3.

Offentliggjort den 20. maj 2019 – klagefristen er den 17. juni 2019.

 

 

 

 

Link

Du kan også se, om der er vandløbsafgørelser i høring

Klik her

Publiceret 20-05-2019