Vandløbsvedligeholdelse og -tilsyn

I perioden 15.maj – 31. oktober 2018 udfører Skive Kommune vedligeholdelse af offentlige vandløb.

Du kan se, hvornår vi vedligeholder dit vandløb på terminslisten ved at klikke her.

Der vil i samme periode blive ført tilsyn med vedligeholdelsen. Der vil være færdsel i og langs vandløbene samt på adgangsveje.

Har du spørgsmål kan du kontakte:

Merete Hornskov Davidsen, tlf. 9915 3652
Katrine Tuborg, tlf. 9915 6642

Regulering af Felding Bæk

Skive Kommune har den 26. juni 2018, efter vandløbslovens bestemmelser, valgt at godkende et reguleringsprojekt i Felding Bæk, der omfatter forlægning af den nederste del.

Klik her for at se reguleringsprojektet samt klagevejledning.  

Offentliggjort den 26. juni 2018 - Klagefristen er den 24. juli 2018.

Ågårdsholmvej 24, 7870 Roslev

Skive Kommune har den 2. august godkendt en rørlægning af en privat grøft på Ågårdsholmvej 24.

Klik her for at se godkendelsen og klik her for at se bilag.

Offentliggjort den 5. juli 2018 - Klagefristen er den 2. august 2018.

Link

Du kan også se, om der er vandløbsafgørelser i høring

Klik her

Publiceret 05-07-2018