Træbeskæring langs offentlige vandløb

I perioden oktober - marts udfører Skive Kommune beskæring af træer og buske langs de offentlige vandløb. Formålet med beskæringen er, at vandet kan løbe frit, og at vandløbsvedligeholdelsen kan udføres.

De afskårne træer og buske lægges på de tilstødende arealer. Det er bredejernes ansvar at bortskaffe det afskårne materiale.

I forbindelse med arbejdet vil der være færdsel i og langs vandløbene, samt på adgangsveje.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Merete Davidsen på telefonnummer 9915 3652 eller Katrine Tuborg på telefonnummer 9915 6642.

Kratbæk - 2 tilladelser til dræning i okkerpotentielt område

Skive Kommune meddeler to tilladelser til dræning i okkerpotentielt område efter Okkerlovens § 3 stk. 2. Drænene har udløb i Kratbæk i Højslev.

Klik her for at se tilladelsen til Matrikel nr. 2 n Majgaard, Højslev og Klik her for at se tilladelsen til Matrikel nr. 1a Sejstrup by, Højslev.

Offentliggjort den 6. marts 2019 – Klagefristen er den 3. april 2019.

Etablering af sandfang Kisum-Estvad Bæk

Skive Kommune har den 18. marts 2019 godkendt et reguleringsprojekt i Kisum-Estvad Bæk, der omfatter etablering af et sandfang.

Klik her for at se reguleringsprojektet samt klagevejledning.

Offentliggjort den 18. marts - Klagefristen er den 15. april 2019

 

 

 

Link

Du kan også se, om der er vandløbsafgørelser i høring

Klik her

Publiceret 22-03-2019