Afgørelser

Greenlab Skive Biogas og M/R-station 2201 Jebjerg

HMN GasNet P/S har på vegne af Greenlab Skive Biogas anmeldt etablering af ny gasledning for transport af opgraderede biogas fra Greenlab Skive Biogas (Greenlab 10, 7860 Spøttrup) til den nærmeste M/R station; M/R-stationen 2201 Jebjerg.

Skive Kommune vurderer, at etablering og drift af denne bionaturgasledning ikke medfører krav om miljøvurdering og udarbejdelse af Miljøkonsekvensrapport i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

Klik her for at læse VVM-screeningsafgørelse

Offentliggjort den 22. maj 2019 - klagefrist den 19. juni 2019.

 

Publiceret 22-05-2019