Miljøgodkendelser

Revurderinger

  • Stårupvej 28, 7840 Højslev
    Skive Kommune har revurderet tidligere meddelte miljøgodkendelse for slammineraliseringsanlæg ved Stårupvej 28, 7840 Højslev ved Skive Vand A/S.
    Afgørelsen om revurdering af miljøgodkendelse sker efter miljøbeskyttelseslovens § 41b.
    Offentliggjort den 25. februar 2019. - Klagefristen er den 25. marts 2019.
    Klik her for at læse afgørelsen

Publiceret 26-02-2019