Miljøgodkendelser

Dantherm A/S, Marienlystvej 65, 7800 Skive

Dantherm har den 4. juni 2019 ansøgt om ændring i anvendelse af kølemidler.

Skive Kommune vurderer at ibrugtagning af disse nye kølemidler ikke vil give anledning til øget forurening eller til ændrede vilkår. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1 er derfor ikke nødvendig.

Offentliggjort den 21. juni 2019 - klagefrist den 19. juli 2019.

Klik her for at se afgørelsen

Madsen Bioenergi IS, Skivevej 47, 7860 Spøttrup

Madsen Bioenergi har den 26. april 2019 ansøgt om etablering af tank til oplag af afgasset biomasse. Skive Kommune vurderer, at etablering af tanken til afgasset biomasse ikke vil give anledning til øget forurening eller til ændrede vilkår i gældende miljøgodkendelse. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1 er derfor ikke nødvendig.

Offentliggjort den 21. juni 2019 - klagefrist den 19. juli 2019.

Klik her for at se afgørelsen

Skive Biogas ApS, Rudemøllevej 74, 7800 Skive

Hermed meddeler Skive Kommune miljøgodkendelse til udvidelse af biogasanlæg beliggende på Rudemøllevej 74, 7800 Skive. Derudover meddeles der screeningsafgørelse om at anlægget ikke er VVM pligtig.

Offentliggjort den 2. juli 2019 - klagefrist den 30. juli 2019

Klik her for at se godkendelsen, klik her for at se bilag til godkendelsen og klik her for at se screeningsafgørelsen

Revurderinger

Der er ingen revurderinger offentliggjort for tiden.

Publiceret 02-07-2019