Miljøgodkendelser

Der er  nyligt meddelte miljøgodkendelser

 • Hermed meddeles tillæg til Skive Badelands godkendelse fra Januar 2015. Tillægget meddeles Jf. § 3, stykke 1 i bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet, Nr. 623 af 13. juni 2012.
  Afgørelser efter svømmebadsbekendtgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 14 Stk. 2 i bekendtgørelsen. Et eventuelt søgsmål i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. Søgsmålsfristen er anført på side 1.
  Offentliggjort: 16-03-2017
  Klik her for at se tillæg til godkendelsen

 • Nomi4S i/s, Vilietoften 9, 7884 Fur
  Revision af miljøgodkendelse, godkendelse af renovering samt VVM-screeningsafgørelse. Offentliggjort: 30-03-2017 - Klagefrist. 26-04 2017.
  Klik her for at se VVM-Screening og miljøgodkendelsen

Publiceret 30-03-2017