Der er truffet følgende VVM-afgørelser:

Rørlægning af grøft på matr. 2a Tolstrup, Dølby

Skive Kommune har den 20. august 2019 på baggrund af en screening afgjort, at rørlægning af en grøft på matrikel 2a Tolstrup, Dølby (Tolstrupvej 1, 7800 Skive) ikke udløser krav om miljøvurdering.

Klik her for at se afgørelsen

Offentliggjort den 20. august 2019 - klagefristen udløber den 17. september 2019.

Tilladelse til genåbning af rørlagte strækninger af Grøft ved Højenborg

Skive Kommune har den 27. august 2019 på baggrund af en screening afgjort, at genåbning af to rørlagte strækninger af Grøft ved Højenborg ikke udløser krav om miljøvurdering.

Klik her for at se afgørelsen

Offentliggjort den 27. august 2019 - klagefristen udløber den 24. september 2019.

Balling-Rødding Fjernvarmeværk A.m.b.a. 

Balling-Rødding Fjernvarmeværk A.m.b.a. har anmeldt etablering af et fjernvarmenet, til nærliggende industri- og privatboliger i området omkring Balling-Rødding Varmeværks nye varmeværk på Industrivej 17, 7860 Spøttrup.

Skive Kommune vurderer, at etablering og drift af varmvandsledningen ikke medfører krav om miljøvurdering og udarbejdelse af Miljøkonsekvensrapport i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

Klik her for at se afgørelsen

Offentliggjort den 6. september 2019 - klagefristen udløber den 4. oktober 2019

Publiceret 06-09-2019