Der er truffet følgende VVM-afgørelser:

Drænledning på matr.nr. 12b Otting By, Otting – Frilægning af dræn

Skive Kommune har den 6. januar 2020 truffet afgørelse om, at frilægning af en drænledning på en delstrækning på matr.nr. 12b Otting By, Otting ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at projektet derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klik her for at se afgørelsen, og klik her for at se screening.

Klagefristen er den 3. februar 2020.

Regulering af drænledning på Strandetvej, Højslev

Skive Kommune træffer den 17. januar 2020 afgørelse om, at projekt vedrørende regulering af drænledning på matr.nr. 4a Lund By, Ørslevkloster ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klik her for at se afgørelsen, og klik her for at se screening.

Offentliggjort den 17. januar 2020 - Klagefristen er den 14. februar 2020.

 

Publiceret 17-01-2020