Der er truffet følgende VVM-afgørelser for nylig:

Ll. Thorumvej 25, 7870 Roslev. Afgørelse om at rørlægning af et privat vandløb ved Ll. Thorumvej ikke er VVM-pligtig. 
Offentliggjort: 22. februar 2017 - Klagefrist: 22. marts 2017.
Klik her for at se VVM screening og klik her for at se afgørelsen om ikke VVM-pligt.

Skolevej 11, Breum 7870 Roslev. Afgørelse om ikke VVM-pligt til opsætning af lysmaster ved Multibanen ved Breum Skole.
Offentliggjort: 03. marts 2017 - Klagefrist: 31. marts 2017
Klik her for at se VVM Screening

Skive GreenLab Biogas ved Kåstrup
Afgørelse om VVM-pligt
Offentliggjort: 06. marts 2017 - Klagefrist: 03. april 2017
Klik her for at se VVM afgørelsen

Rørlægning af en delstrækning af et privat vandløb ved Gl. Åstedvej
Afgørelse om, at rørlægningen af en delstrækning ikke er VVM-pligtig.
Offentliggjort den 6. marts 2017 - Klagefrist den 3. april 2017.
Klik her for at se VVM-screening og klik her for at se afgørelsen om ikke VVM-pligt.

Yttrupvej 8, 7870 Roslev 
Afgørelse om at frilægning af rørlagt strækning og etablering af sandfang i et privat vandløb på Gl. Rybjerggaard er ikke VVM-pligtig. 
Offentliggjort den 6. marts 2017 - Klagefrist den 3. april 2017
Klik her for at se VVM screening og klik her for at se afgørelsen om ikke VVM-pligt.

Styrhøjen 2, 7860 Spøttrup
Afgørelse om VVM-Screening og tilladelse skovrejsning
Offentliggjort: 23.03.2017 - Klagefrist: 20.04.2017
Klik her for at se VVM Screening

 

Publiceret 23-03-2017