Der er truffet følgende VVM-afgørelser:

 • Skive Vand A/S - Selde Vandværk
  Afgørelse om ikke VVM-pligt til indvinding af 230.000 m³ grundvand årligt.
  Offentliggjort den 12. juli 2018 - klagefrist den 9. august 2018.
  Klik her for at se afgørelsen
 • Skive Vand A/S - Fur Vandværk
  Afgørelse om ikke VVM-pligt til undersøgelsesboring og prøvepumpning.
  Offentliggjort den 13. juli 2018 - klagefrist den 10. august 2018.
  Klik her for at se afgørelsen
 • IMERYS Industrial Minerals Denmark A/S, Kønsborgvej 16, 7884 Fur
  Afgørelse om ikke VVM-pligt til forøget vandindvinding til procesformål på Fur.
  Offentliggjort den 9. august 2018 - Klagefristen er d. 6. september 2018
  Klik her for at se afgørelsen

 

Publiceret 09-08-2018