Der er truffet følgende VVM-afgørelser:

 • Sti og klimasikring ved Skive Å 

  Skive Kommune har truffet afgørelse efter miljøvurderingsloven om, at sti og klimasikring ved Skive Å ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

  Klik her for at se afgørelsen, og klik her for at se bilag 1 (ansøgning) 

  Offentliggjort den 26. februar 2019 - Klagefrist er den 26. marts 2019.

 • Rævkær Bæk – screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven

  Skive Kommune træffer hermed afgørelse om, at etablering af rørbro i Rævkær Bæk ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at projektet derfor ikke er omfattet af krav miljøvurdering. 

  Klik her for at se afgørelsen og klik her for at se vvm-screeningen.

  Offentliggjort den 04. marts 2019 - Klagefristen er den 1. april 2019

 • Kisum-Estvad Bæk - etablering af sandfang

  Skive Kommune træffer hermed afgørelse om, at etablering af et sandfang ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at projektet derfor ikke er omfattet af krav miljøvurdering.

  Klik her for at se screeningsafgørelsen.

  Offentliggjort  den 18. marts 2019 - Klagefristen er den 15. april 2019.Publiceret 18-03-2019