Der er truffet følgende VVM-afgørelser:

Skive Fjernvarme A.M.B.A., Holstebrovej 101, 7800 Skive

Skive Kommune træffer hermed afgørelse om, at etablering af nyt varmeværk ikke er omfattet af VVM-pligt.

Klik her for at se afgørelsen

Offentliggjort den 5. juli 2019 -  Klagefrist den 2. august 2019

Herregården Hesthave, Åbakken 4, 7860 Spøttrup

Herregården Hesthave, Åbakken 4, 7860 Spøttrup har fået foreløbig tilladelse til at indvinde op til 1.000 m3 grundvand årligt. Formålet med indvindingen er vandforsyning af Åbakken 2 og 4 med tilhørende feriecenter.

Kommunen har på baggrund af en screening afgjort, at det ansøgte projekt ikke vurderes at indebære væsentlige påvirkninger på miljøet. Indvinding af grundvand som ansøgt forudsætter derfor ikke VVM-pligt.

Se tilladelsen med VVM afgørelsen her

Offentliggjort den 5. juli 2019 -  Klagefrist den 2. august 2019

Kisum-Estvad Bæk

Skive Kommune har den 15. juli 2019 på baggrund af en screening afgjort, at regulativ for Kisum-Estvad Bæk ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klik her for at se afgørelse og klik her for at se screeningsskema

Offentliggjort den 15. juli 2019 – klagefrist den 12. august 2019

BIG BLUE stiprojekt – Østerbro

Skive Kommune har truffet afgørelse om, at ændring af de gamle banespor til rekreative stiforbindelser, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Offentliggjort den 16. juli 2019 - klagefrist den 13. august 2019

Publiceret 16-07-2019