Der er truffet følgende VVM-afgørelser for nylig:

Styrhøjen 2, 7860 Spøttrup
Afgørelse om VVM-Screening og tilladelse skovrejsning
Offentliggjort: 23.03.2017 - Klagefrist: 20.04.2017
Klik her for at se VVM Screening

Nomi4S i/s, Vilietoften 9, 7884 Fur
Revision af miljøgodkendelse, godkendelse af renovering samt VVM-screeningsafgørelse.
Offentliggjort: 30-03-2017 - Klagefrist:26. april 2017.
Klik her for at se miljøgodkendelsen og VVM-Screening

Mogenstrup Østre Vandløb
Afgørelse om, at etablering af sandfang i Mogenstrup Østre Vandløb, ikke er VVM-pligtig.
Offentliggjort den 5. april 2017 – Klagefrist den 3. maj 2017
Klik her for at se VVM afgørelse og bilag

 

Publiceret 10-04-2017