Der er truffet følgende VVM-afgørelser:

 • Fjernvarmeledning mellem Rødding og Balling
  Transmissionsledning for fjernvarme fra nyt fjernvarmeværk på Industrivej i Rødding til hhv. Kærgårdsvej i Rødding, 7860 Spøttrup og Nørregade i Balling, 7860 Spøttrup – ikke krav om Miljøkonsekvensvurdering (VVM-redegørelse)
  Offentliggjort den 26. marts 2018 – klagefrist den 23. april 2018
  Klik her for at se afgørelsen
 • Skive Vand A/S - Regionalvandværket
  Tilladelse til udførelse af ny boring til Regionalvandværket og indvinding af 27.000 m³ grundvand til prøvepumpning, samt afgørelse om ikke VVM-pligt.
  Offentliggjort: 18. april 2018 -  Klagefrist: 16. maj 2018
  Klik her for at se tilladelsen

Publiceret 18-04-2018