Alle inviteres hermed til at deltage i debatten. Debatfasen giver alle borgere, foreninger interesseorganisationer og myndigheder mulighed for at komme med idéer og forslag til, hvad der skal tages hensyn til i planlægningen, og hvad der skal belyses i vurderingen af planerne og projektets miljøpåvirkning.

Visionen er at etablere Europas ledende erhvervspark som et fremtidens energi- og ressourcelandskab, hvor virksomheder indenfor fremstilling af bl.a. biogas, brint og metan, geotermisk varme, solenergi, vind samt balancering af energisystemer gennem samarbejde i en energisymbiose kan demonstrere og udvikle fremtidens energiteknologier i et test- og produktionscenter.

Erhvervsparken bliver landets største og første fuldskalaanlæg for opgradering af biogas og metanisering. Omdrejningspunktet i GreenLab Skive bliver etableringen af et Power2Gas anlæg, som omdanner vindenergi til gas.

Idéer og forslag skal være modtaget af Skive Kommune senest d. 3. april 2017 og sendes til:

Skive Kommune
Teknisk Forvaltning

Postboks 509
Rådhuspladsen 2, 7800 Skive
tek@skivekommune.dk

Yderligere oplysninger kan fås hos planlægger Carsten Dietz Pedersen på tlf. nr. 9915 6837 eller send en mail til tek@skivekommune.dk

Se yderlige i linkboksen herunder

Publiceret 08-09-2015