Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse på husdyrbruget:

 • Avlscenter Dalsgaard A/S, Lyngtoften 15 A, 7860 Spøttrup.

Landbrug, der har en miljøgodkendelse, skal have taget denne op til revurdering mindst hver 10. år, dog første gang når der er forløbet 8 år.

I forbindelse med revurdering af miljøgodkendelserne skal tilsynsmyndighederne bl.a. vurdere, om landbruget lever op til de nuværende miljø - og teknologi krav.

Skive Kommune må ikke træffe afgørelse i overnævnte sager, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig.

 • Enhver har ret til at komme med kommentarer til revurderingen.
 • Enhver har ret til at se miljøgodkendelsen og sagens dokumenter.
 • Endvidere kan enhver anmode om at få tilsendt et udkast af afgørelsen.

Kommentar, spørgsmål og anmodning om at få tilsendt et udkast til afgørelsen kan ske ved henvendelse til Skive Kommune, postboks 509, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller tek@skivekommune.dk senest torsdag den 15. juni 2017.

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse på husdyrbrugene:

 • Aakjærsvej 34, 7870 Roslev
 • Spøttrup Mark 7,7860 Spøttrup

Landbrug, der har en miljøgodkendelse, skal have taget denne op til revurdering mindst hver 10. år, dog første gang når der er forløbet 8 år.

I forbindelse med revurdering af miljøgodkendelserne skal tilsynsmyndighederne bl.a. vurdere, om landbruget lever op til de nuværende miljø - og teknologi krav.

Skive Kommune må ikke træffe afgørelse i overnævnte sager, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig.

 • Enhver har ret til at komme med kommentarer til revurderingen.
 • Enhver har ret til at se miljøgodkendelsen og sagens dokumenter.
 • Endvidere kan enhver anmode om at få tilsendt et udkast af afgørelsen.

Kommentar, spørgsmål og anmodning om at få tilsendt et udkast til afgørelsen kan ske ved henvendelse til Skive Kommune, postboks 509, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller tek@skivekommune.dk senest fredag den 16. juni 2017.

Batumvej 12, 7870 Roslev

Skive Kommune har modtaget en ansøgning efter § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug for ejendommen Batumvej 12, 7870 Roslev

Ansøgningen omfatter etablering af en slagtekyllingeproduktion i nye stalde. Den nuværende kvægproduktion på ejendommen bibeholdes. Der udvides op til 475 DE.

Anmodning om udkast til afgørelse m.v.

Projektet er omfattet af en procedure, hvor vurdering af virkning på miljøet vil blive foretaget, inden der eventuelt meddeles en miljøgodkendelse.

Formålet med annoncering af ansøgningen er at inddrage offentligheden tidligt i sagsbehandlingen. Herved får alle med interesse i sagen mulighed for at komme med idéer til hvilke forhold, der ønskes inddraget ved udarbejdelsen af miljøgodkendelsen.

Evt. kommentarer kan indsendes skriftlig til nedenstående adresse pr. brev eller mail.

Interesserede kan bestille en kopi af ansøgningsmaterialet og anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger.

Henvendelse herom skal ske senest mandag den 3. juli 2017 til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

Kontaktperson er Marianne Dyhrberg, tlf. 99 15 62 06 og mailadresse er mdyr@skivekommune.dk.

Kåstrupvej 6, 7860 Spøttrup

Skive Kommune har modtaget en ansøgning efter § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug for ejendommen Kåstrupvej 6, 7860 Spøttrup.

Ansøgningen omfatter udvidelse af svineproduktionen indenfor eksisterende stalde. Der udvides op til 336 DE.

Anmodning om udkast til afgørelse m.v.

Projektet er omfattet af en procedure, hvor vurdering af virkning på miljøet vil blive foretaget, inden der eventuelt meddeles en miljøgodkendelse.

Formålet med annoncering af ansøgningen er at inddrage offentligheden tidligt i sagsbehandlingen. Herved får alle med interesse i sagen mulighed for at komme med idéer til hvilke forhold, der ønskes inddraget ved udarbejdelsen af miljøgodkendelsen.

Evt. kommentarer kan indsendes skriftlig til nedenstående adresse pr. brev eller mail.

Interesserede kan bestille en kopi af ansøgningsmaterialet og anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger.

Henvendelse herom skal ske inden mandag den 10. juli 2017 til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

Kontaktperson er Marianne Dyhrberg, tlf. 99 15 62 06 og mailadresse er mdyr@skivekommune.dk.

Vilevej 2B, 7870 Roslev

Revurdering af miljøgodkendelse på husdyrbruget:

 • Vilevej 2B, Vile, 7870 Roslev

Landbrug, der har en miljøgodkendelse, skal have taget denne op til revurdering mindst hver 10. år, dog første gang når der er forløbet 8 år.

I forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen skal tilsynsmyndighederne bl.a. vurdere, om landbruget lever op til de nuværende miljø- og teknologi krav.

Skive Kommune må ikke træffe afgørelse i overnævnte sag, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig.

 • Enhver har ret til at komme med kommentarer til revurderingen.
 • Enhver har ret til at se miljøgodkendelsen og sagens dokumenter.
 • Endvidere kan enhver anmode om at få tilsendt et udkast af afgørelsen.

Kommentar, spørgsmål og anmodning om at få tilsendt et udkast til afgørelsen kan ske ved henvendelse til Skive Kommune, postboks 509, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller tek@skivekommune.dk senest torsdag den 29. juni 2017.

Publiceret 15-06-2017