Ansøgninger om miljøgodkendelse

Ginnerupvej 23, 7860 Spøttrup

Nikolaj Bjerrum har indsendt en ansøgning om miljøgodkendelse af kvægbruget på Ginnerupvej 23, 7860 Spøttrup.

Han søger om at tilpasse produktionen i eksisterende stalde. Derudover søger han om, at etablere en ny stald til køer, en ny gyllebeholder og anvende en eksisterende vaskeplads til opbevaring af container til husdyrgødning.

Ansøgningen omfatter:

  • 5.739 m² produktionsareal til kvæg.
  • To eksisterende gyllebeholdere, en ny gyllebeholder og en plads til en container med dybstrøelse.

Nikolaj Bjerrum har sendt en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen. Skive Kommune vil herudfra stille vilkår til produktionen.

Alle relevante personer og foreninger har nu mulighed for at komme med bemærkninger til miljøforhold, som Skive Kommune skal se på i forbindelse med sagsbehandlingen.

Du har mulighed for at få udkast til miljøgodkendelse tilsendt, når den er lavet, og du kan komme med bemærkninger til udkastet.

Du kan skrive til Skive Kommune, Byg & Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller kontakte Kirsten Brødbæk på telefon 99 15 7717 eller på mail: kmbr@skivekommune.dk.

Du har frist til den 15. maj 2019 for at komme med bemærkninger, eller gøre opmærksom på at du gerne vil se udkast til miljøgodkendelsen.

Klik her for at se ansøgningen og klik her for at se miljøkonsekvensrapporten

Publiceret 24-04-2019