Ansøgninger om miljøgodkendelse

Bådsgårdvej 74, 7840 Højslev

Jørgen Bundgaard har indsendt en ansøgning om miljøgodkendelse af kvæg- og svinebruget på Bådsgårdvej 74, 7840 Højslev.

Han søger om at etablere en tilbygning til kostalden på 60 m² med dybstrøelse. Derudover ønsker han at udvide produktionsarealet i eksisterende bygninger. Med godkendelsen får Jørgen Bundgaard også tilladelse til en fleksibel produktion i staldene.

Der er også søgt om opbevaring af husdyrgødning og opbevaring af foder.

Ansøgningen omfatter:

  • 2.793 m² produktionsareal til kvæg
  • 360 m² produktionsareal til svin
  • 3 gyllebeholdere
  • Møddingsplads med et overfladeareal på 84 m²

Jørgen Bundgaard har sendt en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen. Skive Kommune vil herudfra stille vilkår til produktionen.

Alle relevante personer og foreninger har nu mulighed for at komme med bemærkninger til miljøforhold, som Skive Kommune skal se på i forbindelse med sagsbehandlingen.

Du har mulighed for at få udkast til miljøgodkendelse tilsendt, når den er lavet, og du kan komme med bemærkninger til udkastet.

Du kan skrive til Skive Kommune, Byg & Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller kontakte Kirsten Brødbæk på telefon 99 15 7717 eller på mail: kmbr@skivekommune.dk.

Du har frist til den 27. marts 2019 for at komme med bemærkninger, eller gøre opmærksom på at du gerne vil se udkast til miljøgodkendelsen.

Klik her for at se ansøgningen og klik her for at se miljøkonsekvensrapporten

 

Holmhuse 22, 7860 Spøttrup

Jens Gudike Fly Christensen har indsendt en ansøgning om miljøgodkendelse af svinebruget på Holmhuse 22, 7860 Spøttrup.

Han søger om at tilpasse produktionen i eksisterende stalde. Der etableres ikke nye stalde, gyllebeholdere eller møddingspladser.

Ansøgningen omfatter:

  • 1.555 m² produktionsareal til slagtesvin
  • 2 gyllebeholdere

Jens Gudike Fly Christensen har sendt en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen. Skive Kommune vil herudfra stille vilkår til produktionen.

Alle relevante personer og foreninger har nu mulighed for at komme med bemærkninger til miljøforhold, som Skive Kommune skal se på i forbindelse med sagsbehandlingen.

Du har mulighed for at få udkast til miljøgodkendelse tilsendt, når den er lavet, og du kan komme med bemærkninger til udkastet.

Du kan skrive til Skive Kommune, Byg & Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller kontakte Kirsten Brødbæk på telefon 99 15 7717 eller på mail: kmbr@skivekommune.dk

Du har frist til den 17. april 2019 for at komme med bemærkninger, eller gøre opmærksom på at du gerne vil se udkast til miljøgodkendelsen.

Klik her for at se ansøgningen og klik her for at se miljøkonsekvensrapporten

Publiceret 25-03-2019