Fjordvej 43, 7870 Roslev

Skive Kommune har indledt en revurdering af miljøgodkendelsen meddelt til husdyrbruget:

  • Fjordvej 43, 7870 Roslev

Landbrug, der har en miljøgodkendelse, skal have taget denne op til revurdering mindst hver 10. år, dog første gang, når der er forløbet 8 år.

Fjordvej 43 har fået en godkendelse i 2009, og der er således forløbet 8 år, siden den blev meddelt.

En revurdering har til formål at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). 

Skive Kommune må ikke træffe afgørelse i ovennævnte sag før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig.

Enhver har ret til at komme med kommentarer til revurderingen.

Enhver har ret til at se miljøgodkendelsen og sagens dokumenter.

Endvidere kan enhver anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger.

Kommentarer, spørgsmål og anmodning om at få tilsendt udkast til afgørelsen kan ske ved henvendelse til Skive Kommune, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller på mail tek@skivekommune.dk inden fredag den 17. februar 2017.

Publiceret 03-02-2017