Ågårdsholmvej 24, 7870 Roslev

Skive Kommune har modtaget en ansøgning efter § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug for ejendommen Ågårdsholmvej 24, 7870 Roslev.

Ansøgningen omfatter etablering af en slagtekyllingeproduktion i nye stalde.

Der ansøges om 331 DE (dyreenheder).

Anmodning om udkast til afgørelse m.v.

Projektet er omfattet af en procedure, hvor vurdering af virkning på miljøet vil blive foretaget, inden der eventuelt meddeles en miljøgodkendelse.

Formålet med annoncering af ansøgningen er at inddrage offentligheden tidligt i sagsbehandlingen. Herved får alle med interesse i sagen mulighed for at komme med idéer til hvilke forhold, der ønskes inddraget ved udarbejdelsen af miljøgodkendelsen.

Evt. kommentarer kan indsendes skriftligt til nedenstående adresse pr. brev eller mail.

Interesserede kan bestille en kopi af ansøgningsmaterialet og anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når det foreligger.

Henvendelse herom skal ske senest den 21. august 2017 til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

Kontaktperson er Marianne Dyhrberg, tlf. 99 15 62 06 og mailadresse er mdyr@skivekommune.dk.

Øster Hærup Strandvej 15 og 22, 7860 Spøttrup

Skive Kommune har modtaget en ansøgning efter § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug for ejendommene Øster Hærup Strandvej 15 og Øster Hærup Strandvej 22, 7860 Spøttrup.

På Øster Hærup Strandvej 22 omfatter ansøgningen en produktionstilpasning i eksisterende stalde. Det sker en udvidelse af antallet malkekøer men en nedgang i antallet kvier. Der er også søgt om at etablere en støbt plads til kalvehytter.

På Øster Hærup Strandvej 15 omfatter ansøgningen en udvidelse af antallet slagtesvin samt etablering af en mindre ammekobesætning. Dyreholdet udvides fra 336 DE til 548 DE (dyreenheder).

Anmodning om udkast til afgørelse m.v.

Projektet er omfattet af en procedure, hvor vurdering af virkning på miljøet vil blive foretaget, inden der eventuelt meddeles en miljøgodkendelse.

Formålet med annoncering af ansøgningen er at inddrage offentligheden tidligt i sagsbehandlingen. Herved får alle med interesse i sagen mulighed for at komme med idéer til hvilke forhold, der ønskes inddraget ved udarbejdelsen af miljøgodkendelsen.

Evt. kommentarer kan indsendes skriftligt til nedenstående adresse pr. brev eller mail.

Interesserede kan bestille en kopi af ansøgningsmaterialet og anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når det foreligger.

Henvendelse herom skal ske senest den 29. august 2017 til Skive Kommune, Byg & Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive. Kontaktperson er Katarina Sandberg, tlf. 99 15 68 25 eller mailadresse kmsa@skivekommune.dk.

Når et udkast til afgørelse foreligger, bliver det offentliggjort på kommunens hjemmeside, og enhver, der har anmodet om et udkast, enhver der har en væsentlig individuel interesse i sagen og organisationer og foreninger, har ret til at kommentere udkastet indenfor en frist på 6 uger.

Nyholmvej 2 og 6, 7860 Spøttrup

Skive Kommune har modtaget en ansøgning efter § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug for ejendommene Nyholmvej 2 og 6, 7860 Spøttrup.

Der er en samlet godkendelse for adresserne, som blev meddelt i 2014. Der søges nu om udvidelse af dyreholdet på begge adresser.

Dyreholdet udvides fra 1.300 årssøer, 42.000 smågrise og 1.368 polte svarende til 482 DE til 1.450 årssøer, 48.000 smågrise og 2.850 polte svarende til 638 DE.

Udvidelsen af dyreholdet sker i de eksisterende stalde. Der bygges derfor ikke nye stalde, gyllebeholdere eller lignende i forbindelse med udvidelsen.

I forbindelse med sagsbehandlingen vil Skive Kommune vurdere, hvordan udvidelsen af dyreholdet påvirker miljøet, inden vi eventuelt meddeler miljøgodkendelsen.

Formålet med at offentliggøre, at vi har modtaget en ansøgning, er at inddrage offentligheden tidligt i sagsbehandlingen. Herved får alle med interesse i sagen mulighed for at komme med idéer til hvilke forhold, der ønskes inddraget ved udarbejdelsen af miljøgodkendelsen.

Hvis I har kommentarer, så skal I sende det skriftligt til Skive Kommune pr. brev eller mail.

I har også mulighed for at se ansøgningen eller få tilsendt et udkast til afgørelse, når det foreligger. I skal henvende jer til Skive Kommune, Byg & Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller kontakte Kirsten Brødbæk på telefon 99 15 77 17 eller på mail: kmbr@skivekommune.dk.

Der er frist den 29. august 2017 for at komme med bemærkninger til ansøgningen eller anmode om at se ansøgningen og udkastet til miljøgodkendelsen.

Nissumvej 26, 7870 Roslev

Skive Kommune har modtaget en ansøgning om tillæg efter § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug for ejendommen Nissumvej 26, 7870 Roslev.

Ansøgningen omfatter udvidelse af kvægproduktionen i eksisterende stalde.

Der ansøges om 1127 DE (dyreenheder).

Anmodning om udkast til afgørelse m.v.

Projektet er omfattet af en procedure, hvor vurdering af virkning på miljøet vil blive foretaget, inden der eventuelt meddeles et tillæg til miljøgodkendelse.

Formålet med annoncering af ansøgningen er at inddrage offentligheden tidligt i sagsbehandlingen. Herved får alle med interesse i sagen mulighed for at komme med idéer til hvilke forhold, der ønskes inddraget ved udarbejdelsen af tillægget miljøgodkendelse.

Evt. kommentarer kan indsendes skriftligt til nedenstående adresse pr. brev eller mail.

Interesserede kan bestille en kopi af ansøgningsmaterialet og anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når det foreligger.

Henvendelse herom skal ske senest den 18. september 2017 til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

Kontaktperson er Niels Jensen, tlf. 99 15 68 15 og mailadressen er noje@skivekommune.dk.

 

 

 

 

Publiceret 17-08-2017