Ansøgning om miljøgodkendelse

Vinkelvej 24, 7840 Højslev

Henrik og Erik Bligaard har indsendt en ansøgning om miljøgodkendelse af kvægbruget på Vinkelvej 24, 7840 Højslev.

De søger om godkendelse af produktionsarealet i de eksisterende bygninger, samt om at udvide 2 staldanlæg og bygge en ny plansilo og et hus til sandvaskeanlæg.

Henrik og Erik Bligaard har sendt en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen. Skive Kommune vil herudfra stille vilkår til produktionen.

Alle relevante personer og foreninger har nu mulighed for at komme med bemærkninger til miljøforhold, som Skive Kommune skal se på i forbindelse med sagsbehandlingen.

Du har mulighed for at få udkast til miljøgodkendelse tilsendt, når den er lavet, og du kan komme med bemærkninger til udkastet.

Du kan skrive til Skive Kommune, Byg & Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller kontakte Peder Key Jensen på telefon 99 15 6856 eller på mail: pedj@skivekommune.dk.

Du har frist til den 20. november 2019 for at komme med bemærkninger, eller gøre opmærksom på at du gerne vil se udkast til miljøgodkendelsen.

Klik her for at se ansøgningen og klik her for at se miljøkonsekvensrapporten

Kisumvej 56, 7800 Skive

Morten B Larsen har indsendt en ansøgning om miljøgodkendelse af svinebruget på Kisumvej 56, 7800 Skive.

De søger om godkendelse af produktionsarealet i de eksisterende bygninger.

Ansøgningen omfatter:

  • 1.614 m² produktionsareal til svin.

Der sker ingen ændringer på bygningerne. Der bygges ikke nye gyllebeholdere eller stalde.

Morten B Larsen har sendt en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen. Skive Kommune vil herudfra stille vilkår til produktionen.

Alle relevante personer og foreninger har nu mulighed for at komme med bemærkninger til miljøforhold, som Skive Kommune skal se på i forbindelse med sagsbehandlingen.

Du har mulighed for at få udkast til miljøgodkendelse tilsendt, når den er lavet, og du kan komme med bemærkninger til udkastet.

Du kan skrive til Skive Kommune, Byg & Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller kontakte Kirsten Brødbæk på telefon 99 15 7717 eller på mail: kmbr@skivekommune.dk.

Du har frist til den 4. december 2019 for at komme med bemærkninger, eller gøre opmærksom på at du gerne vil se udkast til miljøgodkendelsen.

Klik her for at se ansøgningen og klik her for at se miljøkonsekvensrapporten

Publiceret 13-11-2019