Holstebrovej 445, 7860 Spøttrup - Ansøgning om miljøgodkendelse

Skive Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse efter § 16 a i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. på Holstebrovej 445, 7860 Spøttrup.

På bedriften er der i dag tilladelse til at producere slagtesvin.

Der ansøges om en ny godkendelse til produktionsareal, i stedet for antal af dyr. Med en arealgodkendelse kan der kan skiftes imellem forskellige vægtintervaller, uden at skulle forny sin godkendelse. Antallet af dyr på stald, er reguleret ud fra dyrevelfærdsloven.

Der sker ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med godkendelsen.

Ansøgningen omfatter:

  • 2.644 m² produktionsareal til slagtesvin
  • 2 eksisterende gyllebeholdere

Svineproduktionen har en størrelse, der gør at ansøgningen er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet.

Anmodning om udkast til afgørelse m.v.

Oplysninger om ansøgningen annonceres for at inddrage offentligheden tidligt i sagsbehandlingen.

Herved får alle relevante personer og foreninger mulighed for at komme med bemærkninger til miljøforhold, som ønskes inddraget ved udarbejdelse af miljøgodkendelsen.

Eventuelle kommentarer kan indsendes skriftligt til nedenstående adresse pr. brev eller mail.

Interesserede, herunder også nærmere bestemte organisationer og foreninger, kan anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når det foreligger.

Der er frist den 10. juli 2019 for at komme med bemærkninger, eller gøre opmærksom på, at I gerne vil se udkastet til miljøgodkendelsen.

Kontaktoplysninger:

Skive Kommune, Byg & Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller Katarina Sandberg, tlf. 99 15 68 25 eller på mail: kmsa@skivekommune.dk

Klik her for at se ansøgningen og Klik her for at se miljøkonsekvensrapporten

Publiceret 19-06-2019