Ansøgninger om miljøgodkendelse

Gl. Skivevej 37, 7870 Roslev

Skive Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse efter § 16a i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. på Gl. Skivevej 37, 7870 Roslev.

På bedriften er der i dag tilladelse til at producere malkekvæg med opdræt. 

Der ansøges om en fleksibel godkendelse til at producere alle typer af kvæg.

Samtidig ansøges om opførelse af en ny kvægstald og udendørs kalvehytter.

Kvægproduktionen har en størrelse, der gør, at ansøgningen er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet.

Anmodning om udkast til afgørelse m.v.

Oplysninger om ansøgningen annonceres for at inddrage offentligheden tidligt i sagsbehandlingen.

Herved får alle med interesse i sagen mulighed for at komme med idéer til hvilke forhold, der ønskes inddraget ved udarbejdelse af miljøgodkendelsen.

Evt. kommentarer kan indsendes skriftligt til nedenstående adresse pr. brev eller mail.

Interesserede, herunder også nærmere bestemte organisationer og foreninger, kan bestille en kopi af ansøgningsmaterialet og anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når det foreligger.

Henvendelse herom skal ske senest den 6. februar 2019  til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

Du kan kontakte Marianne Dyhrberg på tlf. 99 15 62 06 eller på mail mdyr@skivekommune.dk.

Klik her for at se ansøgningen og klik her for at se miljøkonsekvensrapporten

 

Gammel Hald Vej 37, 7840 Højslev

Kim Løvig Nielsen har indsendt en ansøgning om miljøgodkendelse af kvægbruget på Gammel Hald Vej 37, 7840 Højslev.

Han søger om at udvide produktionsarealet i eksisterende bygninger. Der etableres dybstrøelse i en tidligere halmlade og i den del af Kvie- og kalvestald, der ikke tidligere har været udnyttet til dyr. Derudover etableres et lille verandaområde til, at køerne kan gå ud.

Der er også søgt om opbevaring af husdyrgødning og opbevaring af foder.

Ansøgningen omfatter:

  • 3.986 m² produktionsareal til kvæg
  • Gyllebeholder med et overfladeareal på 203 m²
  • Møddingsplads med et overfladeareal på 285 m²

Kim Løvig Nielsen har sendt en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen. Skive Kommune vil herudfra vurdere, hvordan husdyrbruget vil påvirke miljøet.

Alle relevante personer og foreninger har nu mulighed for at komme med bemærkninger til miljøforhold, som Skive Kommune skal se på i forbindelse med sagsbehandlingen.

Du har mulighed for at få udkast til miljøgodkendelse tilsendt, når den er lavet, og du kan komme med bemærkninger til udkastet.

Du kan skrive til Skive Kommune, Byg & Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller kontakte Kirsten Brødbæk på telefon 99 15 7717 eller på mail: kmbr@skivekommune.dk.

Du har frist til den 6. februar 2019 for at komme med bemærkninger, eller gøre opmærksom på at du gerne vil se udkast til miljøgodkendelsen.

Klik her for at se ansøgningen og klik her for at se miljøkonsekvensrapporten

Publiceret 16-01-2019