Ansøgninger om miljøgodkendelse

 

Ballingvej 15, 7800 Skive

Erik Bach Stisen har indsendt en ansøgning om miljøgodkendelse af svinebruget på Ballingvej 15, 7800 Skive.

Han søger om godkendelse af eksisterende stalde med produktionsareal (staldareal, hvor dyrene går) til slagtesvin. Antallet af dyr på stald, er reguleret ud fra dyrevelfærdsloven. Der er også søgt om opbevaring af husdyrgødning og opbevaring af foder.

Ansøgningen omfatter:

  • 2.418 m² produktionsareal til slagtesvin
  • Gyllebeholdere med et samlet overfladeareal på 1.395 m²

Erik Bach Stisen har sendt en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen. Skive Kommune vil herudfra vurdere, hvordan husdyrbruget vil påvirke miljøet.

Alle relevante personer og foreninger har nu mulighed for at komme med bemærkninger til miljøforhold, som Skive Kommune skal se på i forbindelse med sagsbehandlingen.

Du har mulighed for at få udkast til miljøgodkendelse tilsendt, når den er lavet, og du kan komme med bemærkninger til udkastet.

Du kan skrive til Skive Kommune, Byg & Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller kontakte Kirsten Brødbæk på telefon 99 15 7717 eller på mail: kmbr@skivekommune.dk.

Du har frist til den 25. juli 2018 for at komme med bemærkninger, eller gøre opmærksom på at du gerne vil se udkast til miljøgodkendelsen.

Klik her for at se ansøgningen og klik her for at se miljøkonsekvensrapporten

 

Gadekæret 22, 7860 Spøttrup

Lars Bjerre Gosvig har indsendt en ansøgning om miljøgodkendelse af svinebruget på Gadekæret 22, 7860 Spøttrup

Han søger om godkendelse af eksisterende stalde med produktionsareal (staldareal, hvor dyrene går) til slagtesvin. Antallet af dyr på stald, er reguleret ud fra dyrevelfærdsloven. Der er også søgt om opbevaring af husdyrgødning og opbevaring af foder.

Ansøgningen omfatter:

  • 1.855 m² produktionsareal til slagtesvin
  • Gyllebeholdere med et samlet overfladeareal på 1.481 m²

Lars Bjerre Gosvig har sendt en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen. Skive Kommune vil herudfra vurdere, hvordan husdyrbruget vil påvirke miljøet.

Alle relevante personer og foreninger har nu mulighed for at komme med bemærkninger til miljøforhold, som Skive Kommune skal se på i forbindelse med sagsbehandlingen.

Du har mulighed for at få udkast til miljøgodkendelse tilsendt, når den er lavet, og du kan komme med bemærkninger til udkastet.

Du kan skrive til Skive Kommune, Byg & Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller kontakte Kirsten Brødbæk på telefon 99 15 7717 eller på mail: kmbr@skivekommune.dk.

Du har frist til den 25. juli 2018 for at komme med bemærkninger, eller gøre opmærksom på at du gerne vil se udkast til miljøgodkendelsen.

Klik her for at se ansøgningen og klik her for at se miljøkonsekvensrapporten

 

Krarupvej 46, 7800 Skive

Jens Sevelsted har indsendt en ansøgning om miljøgodkendelse af svinebruget på Krarupvej 46, 7800 Skive.

Han søger om at få de eksisterende stalde godkendt med produktionsareal. Derudover forventer han, at de allerede godkendte stalde fra tillægget, der blev meddelt i 2017 vil blive etableret. Han vil derudover etablere tre nye klimacontainere til smågrise. På ejendommen er der også heste og geder. Antallet af dyr på stald, er reguleret ud fra dyrevelfærdsloven. Der er også søgt om opbevaring af husdyrgødning.

Ansøgningen omfatter:

  • 8.720 m² produktionsareal til slagtesvin og heste
  • 3 gyllebeholdere med et samlet overfladeareal på 2.164 m²

Jens Sevelsted har sendt en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen. Skive Kommune vil herudfra vurdere, hvordan husdyrbruget vil påvirke miljøet.

Alle relevante personer og foreninger har nu mulighed for at komme med bemærkninger til miljøforhold, som Skive Kommune skal se på i forbindelse med sagsbehandlingen.

Du har mulighed for at få udkast til miljøgodkendelse tilsendt, når den er lavet, og du kan komme med bemærkninger til udkastet.

Du kan skrive til Skive Kommune, Byg & Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller kontakte Kirsten Brødbæk på telefon 99 15 7717 eller på mail: kmbr@skivekommune.dk.

Du har frist til den 8. august 2018 for at komme med bemærkninger, eller gøre opmærksom på at du gerne vil se udkast til miljøgodkendelsen.

Klik her for at se ansøgningen og klik her for at se miljøkonsekvensrapporten

Publiceret 18-07-2018