Gammel Hald Vej 10, 7840 Højslev

Skive Kommune har modtaget en ansøgning efter § 16 a i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. for ejendommen Gammel Hald Vej 10, 7840 Højslev.

Ansøgningen omfatter udvidelse af svineholdet indenfor eksisterende stalde.

Anmodning om udkast til afgørelse m.v.

Projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet.

Formålet med annoncering af ansøgningen er at inddrage offentligheden tidligt i sagsbehandlingen. Herved får alle med interesse i sagen mulighed for at komme med idéer til hvilke forhold, der ønskes inddraget ved udarbejdelse af miljøgodkendelsen.

Evt. kommentarer kan indsendes skriftligt til nedenstående adresse pr. brev eller mail.

Interesserede kan bestille en kopi af ansøgningsmaterialet og anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når det foreligger.

Henvendelse herom skal ske senest fredag den 6. april 2018 til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

Kontaktperson er Marianne Dyhrberg, tlf. 99 156 206 og mailadresse er mdyr@skivekommune.dk.

Publiceret 09-03-2018