Ansøgning om miljøgodkendelse

Tolstrupvej 1, 7800 Skive

Husdyrbruget på Tolstrupvej 1, 7800 Skive har ansøgt om miljøgodkendelse efter husdyrloven.

Bedriften er i dag uden dyrehold.

Der ansøges om etablering af en slagtesvinestald på ca. 7.700 m2. Husdyrgødningen opbevares i 3 eksisterende gyllebeholdere.

Svinebruget har en størrelse der gør, at ansøgningen er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).

Anmodning om udkast til afgørelse m.v.

Du kan skrive til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller kontakte Marianne Dyhrberg på 9915 6206 eller mail mdyr@skivekommune.dk for oplysninger om ansøgningen, eller hvis du har idéer til hvilke forhold, der ønskes inddraget i behandlingen af sagen eller kommentarer i øvrigt.

Henvendelse kan ske frem til den 5. februar 2020, herunder for at gøre opmærksom på, at du gerne vil se udkast til miljøgodkendelsen.

Når der foreligger et udkast har enhver, der berøres af afgørelsen, ret til at kommentere udkast til afgørelse samt de oplysninger der ligger på sagen.

Klik her for at se ansøgningen og klik her for at se miljøkonsekvensrapporten

Revurdering af miljøgodkendelse

Brønddal 1-3, 7860 Spøttrup

Husdyrbrug, der er omfattet af IE-direktivet, skal have taget miljøgodkendelsen op til revurdering mindst hver 10. år, dog første gang når der er forløbet 8 år.

Fjerkræbruget på Brønddal 1-3 har en miljøgodkendelse fra den 9. august 2011. Derfor vil Skive Kommune nu revurdere miljøgodkendelsen.

I forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen skal tilsynsmyndighederne bl.a. vurdere, om landbruget lever op til de nuværende miljø- og teknologi krav.

Skive Kommune må ikke træffe afgørelse, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig.

  • Enhver har ret til at komme med kommentarer til revurderingen.
  • Enhver har ret til at se revurderingen, miljøgodkendelsen og sagens dokumenter.
  • Enhver kan enhver anmode om at få tilsendt et udkast af afgørelsen.

Kommentar, spørgsmål og anmodning om at få tilsendt et udkast til afgørelsen kan ske ved henvendelse til Skive Kommune, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller kmbr@skivekommune.dk senest onsdag den 29. januar 2020.

Publiceret 14-01-2020