Sammen med planforslaget offentliggøres også evt. lokalplan samt evt. miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Aktuelle forslag til kommuneplantillæg kan findes ved at følge linket Kommuneplan i linkboksen herunder. Forslag til tillæg finder du under "Tillæg".

Planforslagets retsvirkninger kan ses under de konkrete tillæg.

Klagevejledning kan ses i Nyttige links under Klageportalen.

Planforslaget vil blive indberettet til Plandata. Se Nyttige links.

Bemærkninger til et planforslag skal inden udløb af høringsperioden være modtaget af:

Skive Kommune
Teknisk Forvaltning
Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
tek@skivekommune.dk


Aktuelt i høring

Herunder ser du de tillæg, som lige nu er i offentlig høring. Hvis du klikker på linket vil du komme videre til selve planen:

Kommuneplantillæg nr. 22

Kommuneplantillægget er i høring i perioden fra d. 31. januar 2019 til den. 28. februar 2019. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknik, Miljø & Udvikling senest den 28. februar 2019.

Du kan se tillægget her

Miljøvurdering

Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslaget (jf. LBK nr 448 af 10/05/2017, med eventuelle senere forskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af tillægget, da det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Klagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med d. 28. februar 2019.

 

Kommuneplantillæg nr. 7

Kommuneplantillægget er i høring i perioden fra den 20. december 2018 til den 14. februar 2018. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknik, Miljø & Udvikling senest den 14. februar 2018.

Du kan se tillægget her

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslaget (jf. LBK nr 448 af 10/05/2017, med eventuelle senere foreskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen, da det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Klagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med den 17. januar 2018.

 

Kommuneplantillæg nr. 23

Kommuneplantillægget er i høring i perioden fra d. 2. november 2018 til den. 28. december 2018. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknik, Miljø & Udvikling senest den 28. december 2018.

Du kan se tillægget her

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslaget (jf. LBK nr 448 af 10/05/2017, med eventuelle senere forskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af tillægget, da det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Klagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med d. 30.11.2018.

 

Kommuneplantillæg nr. 21 - Solvarmeanlæg i Roslev

Kommuneplantillægget er i høring i perioden fra den 10. august 2018 til den 05. november 2018. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknik, Miljø og Udvikling senest den 05. november 2018.

Du kan se tillægget her

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslaget (jf. LBK nr 448 af 10/05/2017, med eventuelle senere forskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af tillægget, da det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Klagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med den 08. oktober 2018.

   

Publiceret 23-05-2014