Sammen med planforslaget offentliggøres også evt. lokalplan samt evt. miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Aktuelle forslag til kommuneplantillæg kan findes ved at følge linket Kommuneplan i linkboksen herunder. Forslag til tillæg finder du under "Tillæg".

Planforslagets retsvirkninger kan ses under de konkrete tillæg.

Klagevejledning kan ses i Nyttige links under Klageportalen.

Planforslaget vil blive indberettet til Plansystem.dk. Se Nyttige links.

Bemærkninger til et planforslag skal inden udløb af høringsperioden være modtaget af:

Skive Kommune
Teknisk Forvaltning
Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

tek@skivekommune.dk

Aktuelt i høring

Der er ingen aktuelle planer i høring.

Publiceret 23-05-2014