Sammen med planforslaget offentliggøres også evt. lokalplan samt evt. miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Aktuelle forslag til kommuneplantillæg kan findes ved at følge linket Kommuneplan i linkboksen herunder. Forslag til tillæg finder du under "Tillæg".

Planforslagets retsvirkninger kan ses under de konkrete tillæg.

Klagevejledning kan ses i Nyttige links under Klageportalen.

Planforslaget vil blive indberettet til Plansystem.dk. Se Nyttige links.

Bemærkninger til et planforslag skal inden udløb af høringsperioden være modtaget af:

Skive Kommune
Teknisk Forvaltning
Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

tek@skivekommune.dk

Aktuelt i høring

Herunder ser du de tillæg, som lige nu er i offentlig høring. Hvis du klikker på billedet vil du komme videre til selve planen:

 

Kommuneplantillæg nr. 9 - Udvidelse af ramme 1.5.B1 med boligparcel nord for Mejsevej og øst for Resenvej i Skive

Forslaget er i høring fra d. 20. december 2017 - 17. januar 2018.

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslagene (jf. bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 939 af 3. juli 2013, med senere foreskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af Tillæg nr. 10, da det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med d. 17. januar 2018.

 

Kommuneplantillæg nr. 10 – Aflysning af et boligområde i Breum.Forslaget er i høring fra d. 31. oktober - 26. december 2017.

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslagene (jf. bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 939 af 3. juli 2013, med senere foreskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af Tillæg nr. 10, da det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med d. 28. november 2017.

 

 

Publiceret 23-05-2014