Sammen med planforslaget offentliggøres også evt. lokalplan samt evt. miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Aktuelle forslag til kommuneplantillæg kan findes ved at følge linket Kommuneplan i linkboksen herunder. Forslag til tillæg finder du under "Tillæg".

Planforslagets retsvirkninger kan ses under de konkrete tillæg.

Klagevejledning kan ses i Nyttige links under Klageportalen.

Planforslaget vil blive indberettet til Plansystem.dk. Se Nyttige links.

Bemærkninger til et planforslag skal inden udløb af høringsperioden være modtaget af:

Skive Kommune
Teknisk Forvaltning
Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
tek@skivekommune.dk


Aktuelt i høring

Herunder ser du de tillæg, som lige nu er i offentlig høring. Hvis du klikker på billedet eller linket vil du komme videre til selve planen:

 

Kommuneplantillæg nr. 15 - Et boligområde ved Resenvej i Skive

Kommuneplantillægget er i høring i perioden fra d. 22. marts 2018 til den. 19. april 2018. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknik, Miljø & Udvikling senest den 19. april 2018.

Du kan se tillægget her

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslaget (jf. LBK nr 448 af 10/05/2017, med eventuelle senere forskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af tillægget, da det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Klagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med d. 19.04.2018.

 

Kommuneplantillæg nr. 12 - Erhvervsområde ved Roslevvej

Kommuneplantillægget er i høring i perioden fra d. 21. marts 2018 til den. 18. april 2018. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknik, Miljø & Udvikling senest den 18. april 2018.

Du kan se tillægget her

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslaget (jf. LBK nr 448 af 10/05/2017, med eventuelle senere foreskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af tillægget, da det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Klagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med d. 18.04.2018.

 

Kommuneplantillæg nr. 11 - Solvarmeanlæg i Roslev

Kommuneplantillægget er i høring i perioden fra d. 01. marts 2018 til den. 26. april 2018. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknik, Miljø & Udvikling senest den 26. april 2018.

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslaget (jf. LBK nr 448 af 10/05/2017, med eventuelle senere foreskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af tillægget, da det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Klagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med d. 29.03.2018.

 

Kommuneplantillæg nr. 13 - Solvarmeanlæg i Durup

Kommuneplantillægget er i høring i perioden fra d. 01. marts 2018 til den. 26. april 2018. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknik, Miljø & Udvikling senest den 26. april 2018.

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslaget (jf. LBK nr 448 af 10/05/2017, med eventuelle senere foreskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af tillægget, da det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Klagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med d. 29.03.2018.

 

Kommuneplantillæg nr. 17 - Erhvervsområde i Lem

Kommuneplantillægget er i høring i perioden fra d. 01. marts 2018 til den. 26. april 2018. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknik, Miljø & Udvikling senest den 26. april 2018.

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslaget (jf. LBK nr 448 af 10/05/2017, med eventuelle senere foreskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af tillægget, da det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Klagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med d. 29.03.2018.

Kommuneplantillæg nr. 8 - Butiksområde ved Viborgvej

Kommuneplantillægget er i høring i perioden fra d. 21. februar 2018 til den. 18. april 2018. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknik, Miljø & Udvikling senest den 18. april 2018.

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslagene (jf. LBK nr 448 af 10/05/2017, med eventuelle senere foreskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af Tillæg nr. 8, da det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Klagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med d. 21.03.2018.

 

Kommuneplantillæg nr. 14 – Ændring af ramme for centerområde ved Slotsgade i Skive

 Forslaget er i høring fra d. 01.02.2018 - 01.03.2018

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslagene (jf. LBK nr 448 af 10/05/2017, med eventuelle senere foreskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af Tillæg nr. 14, da det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Klagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med d. 01.03.2018.

 

 

 

 

 

 

Publiceret 23-05-2014