Aktuelle lokalplanforslag kan findes ved at følge linket Lokalplanportal i Nyttige links.
Indtil et lokalplanforslag er endeligt vedtaget, må der ikke foretages ændringer indenfor lokalplanområdet, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

Retsvirkninger fremgår af de konkrete lokalplanforslag.

Klagevejledning kan du finde under Lokalplanportalen.

Planforslaget vil blive indberettet til Plansystem.dk.

Bemærkninger til et planforslag skal inden udløb af offentlighedsperioden på 8 uger være modtaget af:

Skive Kommune
Teknisk Forvaltning
Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
tek@skivekommune.dk

 

Aktuelt i høring

Herunder ser du lokalplaner, som lige nu er i offentlig høring. Hvis du klikker på billedet vil du komme videre til selve planen.

Lokalplan 286 - Solvarmeanlæg i Roslev

 

Lokalplanen er i høring i perioden fra d. 01. marts 2018 til den. 26. april 2018. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknik, Miljø & Udvikling senest den 26. april 2018.

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslaget (jf. LBK nr 448 af 10/05/2017, med eventuelle senere foreskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen, da det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Klagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med d. 29.03.2018.

 

Lokalplan 285 - Solvarmeanlæg i Lem

Lokalplanen er i høring i perioden fra d. 01. marts 2018 til den. 26. april 2018. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknik, Miljø & Udvikling senest den 26. april 2018.

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslaget (jf. LBK nr 448 af 10/05/2017, med eventuelle senere foreskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen, da det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Klagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med d. 29.03.2018.

 

Lokalplan 288 - Solvarmeanlæg i Durup

Lokalplanen er i høring i perioden fra d. 01. marts 2018 til den. 26. april 2018. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknik, Miljø & Udvikling senest den 26. april 2018.

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslaget (jf. LBK nr 448 af 10/05/2017, med eventuelle senere foreskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen, da det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Klagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med d. 29.03.2018.


Lokalplan nr. 283 - Butiksområde ved Viborgvej

Lokalplanen er i høring i perioden fra d. 21. februar 2018 til dem.  18. april 2018. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknisk Forvaltning senest den 18. april 2018.

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslagene (jf. LBK nr 448 af 10/05/2017, med eventuelle senere foreskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af Lokalplan nr. 283, da det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Klagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor dette annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med d. 21. marts 2018.

 

 

Publiceret 06-03-2017