Aktuelle lokalplanforslag kan findes ved at følge linket Lokalplanportal i Nyttige links.
Indtil et lokalplanforslag er endeligt vedtaget, må der ikke foretages ændringer inden for lokalplanområdet, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

Retsvirkninger fremgår af de konkrete lokalplanforslag.

Klagevejledning kan du finde i nyttige links under Lokalplanportalen og Klageportalen.

Planforslaget vil blive indberettet til Plandata.

Bemærkninger til et planforslag skal inden udløb af offentlighedsperioden være modtaget af:

Skive Kommune
Teknisk Forvaltning
Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
tek@skivekommune.dk

 

Aktuelt i høring

Herunder ser du lokalplaner, som lige nu er i offentlig høring. Hvis du klikker på linket vil du komme videre til selve planen.

Lokalplan nr. 280 – Erhvervsområde ved Nørregade i Balling

Lokalplanen er i høring i perioden fra den 20. december 2018 til den 14. februar 2018. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknik, Miljø & Udvikling senest den 14. februar 2018.

Du kan se planen her

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslaget (jf. LBK nr 448 af 10/05/2017, med eventuelle senere forskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen, da det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Klagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med den 17. januar 2018.


Lokalplan 62_777 –  Delvis aflysning for lokalplan nr. 62 – For et erhvervsområde ved Hesthøjvej i Roslev

Lokalplanen er i høring i perioden fra den 3. december 2018 til den 28. januar 2019. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknik, Miljø & Udvikling senest den 28. januar 2019.

Link: http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=554

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslaget (jf. LBK nr 448 af 10/05/2017, med eventuelle senere foreskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen, da det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Klagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med den 31. december 2019.

 

Lokalplan BPV 12_783 –  Delvis aflysning for Byplanvedtægt nr. 12 – For et bolig område i Selde

Lokalplanen er i høring i perioden fra den 3. december 2018 til den 28. januar 2019. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknik, Miljø & Udvikling senest den 28. januar 2019.

Link: http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=553

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslaget (jf. LBK nr 448 af 10/05/2017, med eventuelle senere foreskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen, da det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Klagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med den 31. december 2019.

 

Lokalplan BPV 8_777 –  Delvis aflysning for Byplanvedtægt nr. 8 – For et areal øst for anlægget i Durup

Lokalplanen er i høring i perioden fra den 3. december 2018 til den 28. januar 2019. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknik, Miljø & Udvikling senest den 28. januar 2019.

Link: http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=552

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslaget (jf. LBK nr 448 af 10/05/2017, med eventuelle senere foreskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen, da det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Klagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med den 31. december 2019.

 

Lokalplan 42_777 –  Delvis aflysning for lokalplan nr. 42 i Durup

Lokalplanen er i høring i perioden fra den 3. december 2018 til den 28. januar 2019. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknik, Miljø & Udvikling senest den 28. januar 2019.

Link: http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=551

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslaget (jf. LBK nr 448 af 10/05/2017, med eventuelle senere foreskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen, da det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Klagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med den 31. december 2019.

 

Lokalplan 54_777 –  Delvis aflysning for lokalplan nr. 54 – For et erhvervsområde i Durup

Lokalplanen er i høring i perioden fra den 3. december 2018 til den 28. januar 2019. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknik, Miljø & Udvikling senest den 28. januar 2019.

Link: http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=550

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslaget (jf. LBK nr 448 af 10/05/2017, med eventuelle senere foreskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen, da det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Klagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med den 31. december 2019.

 

Lokalplan nr. 298 – Sommerhusområde ved Ibsenvej

Lokalplanen er i høring i perioden fra den 2. november 2018 til den 28. december 2018. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknik, Miljø & Udvikling senest den 28. december 2018.

Du kan se planen her

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslaget (jf. LBK nr 448 af 10/05/2017, med eventuelle senere foreskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen, da det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Klagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med den 30. november 2018.

 

 

Lokalplan nr. 297 – Solvarmeanlæg i Roslev

Lokalplanen er i høring i perioden fra den 10. september 2018 til den 05. november 2018. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknik, Miljø & Udvikling senest den 05. november 2018.

Du kan se planen her

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslaget (jf. LBK nr 448 af 10/05/2017, med eventuelle senere foreskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen, da det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Klagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med den 08. oktober 2018.

 

Publiceret 06-03-2017