Aktuelle lokalplanforslag kan findes ved at følge linket Lokalplanportal i Nyttige links.
Indtil et lokalplanforslag er endeligt vedtaget, må der ikke foretages ændringer inden for lokalplanområdet, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

Retsvirkninger fremgår af de konkrete lokalplanforslag.

Klagevejledning kan du finde i nyttige links under Lokalplanportalen og Klageportalen.

Planforslaget vil blive indberettet til Plandata.

Bemærkninger til et planforslag skal inden udløb af offentlighedsperioden være modtaget af:

Skive Kommune
Teknisk Forvaltning
Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
tek@skivekommune.dk

 

Aktuelt i høring

Herunder ser du lokalplaner, som lige nu er i offentlig høring. Hvis du klikker på linket vil du komme videre til selve planen.

Lokalplan nr. 302 – Solceller nordøst for Harre

Lokalplanen er i høring i perioden fra d. 10. maj 2019 til d. 5. juli 2019. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknik, Miljø & Udvikling senest d. 5. juli 2019.

Du kan se planen her  

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslaget (jf. LBK nr 448 af 10/05/2017, med eventuelle senere forskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen, da det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Klagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med d. 7. juni 2019.

 

Lokalplan nr. 301 – Tennisanlæg ved Engvej

Lokalplanen er i høring i perioden fra d. 9. maj 2019 til d. 4. juli 2019. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknik, Miljø & Udvikling senest d. 4. juli 2019.

Du kan se planen her  

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslaget (jf. LBK nr 448 af 10/05/2017, med eventuelle senere forskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen, da det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Klagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med d. 7. juni 2019.

 

Lokalplan nr. 300 – GreenLab - Erhvervsområde

Lokalplanen er i høring i perioden fra d. 2. maj 2019 til d. 31. maj 2019. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknik, Miljø & Udvikling senest d. 31. maj 2019.

Du kan se planen her 

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslaget (jf. LBK nr 448 af 10/05/2017, med eventuelle senere forskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen, da det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Klagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med d. 31. maj 2019.

 

Lokalplan nr. 284 – Autismecenter og boldbaner mellem Jægervej og Bilstrupvej

Lokalplanen er i høring i perioden fra d. 29. marts 2019 til d. 24. maj 2019. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknik, Miljø & Udvikling senest d. 24. maj 2019.

Du kan se planen her 

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslaget (jf. LBK nr 448 af 10/05/2017, med eventuelle senere forskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen, da det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Klagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med d. 24. maj 2019.

 

Lokalplan nr. 295 – Skive Friplejehjem ved Ramsdahlsvej i Glattrup

Lokalplanen er i høring i perioden fra den 27. februar 2019 til den 27. marts 2019. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknik, Miljø & Udvikling senest den 27. marts 2019.

Du kan se planen her

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslaget (jf. LBK nr 448 af 10/05/2017, med eventuelle senere forskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen, da det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Klagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med den 27. marts 2019. 

Publiceret 06-03-2017