Sammen med plantillægget offentliggøres også evt. miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Aktuelle forslag til planstrategi-tillæg kan findes ved at følge linket ’Planstrategi 2015’ i linkboksen herunder. Forslag til tillæg finder du herefter under ’Tillæg’ i topmenuen.

Plantillæggets retsvirkninger kan ses under de konkrete tillæg.

Klagevejledning kan ligeledes findes ved at følge linket ’Klageportalen - klagevejledning’ i linkboksen.

Bemærkninger til et tillæggets skal inden udløb af høringsperioden være modtaget af:

Skive Kommune
Teknisk Forvaltning
Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

tek@skivekommune.dk

Det er også muligt og let at indsende høringssvar til tillægget digitalt ved at benytte ’Din kommentar’ inde på selve siden med tillægget.

Her klikker man på det orange felt ’Din kommentar’ øverst i højre hjørne, hvorefter der kommer en boks frem, hvori det er muligt at skrive sin bemærkning/indsigelse til tillægget, udfylde kontaktinformationer og derefter sende det direkte ind til Skive Kommune.

Man vil efterfølgende få tilsendt en kvitteringsmail, når kommunen har modtaget høringssvaret.

 

Aktuelt i høring

Tillæg nr. 1 til Planstrategi 2015
Forslaget er i høring fra d. 26. juli - 20. september 2017

Forslaget kan ses her

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslagene (jf. bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 939 af 3. juli 2013, med senere foreskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af Tillæg nr. 1, da det vurderes at tillægget ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med d. 23. august 2017.

Publiceret 26-07-2017