Børne- og Familieudvalget behandlede på deres møde den 7. november 2018 punktet ”Krabbeshus Heldagsskole – organisering, lokaler og drift” og besluttede at sende to modeller med dertilhørende forslag og kombinationsmuligheder i høring

Model 1 – Fysisk placering på Strandvejen 11

  • Uændret placering og organisering på Strandvejen 11 og i Slotsgade.

  • Samle alle aktiviteter med uændret organisering på Strandvejen 11 og opsige lejemålene i Slotsgade

Model 2 – Fysisk placering ved Ådalskolen

  • Fusion med Ådalskolen i lokaler på Dalgas Alle og i Slotsgade. Lejemålet på Strandvejen 11 opsiges.

  • Fusion med Ådalskolen i lokaler på Dalgas Alle og Bilstrupvej (Mentor). Lejemålene på Strandvejen 11 kan opsiges pr. 1. august 2020 eller pr. 1. august 2021. Slotsgade kan opsiges pr. 1. august 2021

Kombinationsmuligheder: Ud over ovenstående modeller kunne der peges på forskellige kombinationsmuligheder. Som eksempel på dette kunne der være en model, hvor man forbliver i nuværende lokaler på Strandvejen, opsiger lejemålet i Slotsgade og organisatorisk fusionerer Krabbeshus Heldagsskole og Ådalskolen. 

En eventuel fusion med Ådalskolen implementeres med virkning pr. 1. august 2019.

Høringsfristen er fredag den 23. november 2018 kl. 9.00.

Høringsbrevet sendes til Trine G. Nielsen, akgn@skivekommune.dk.

Børne- og Familieudvalget behandler punktet på deres ekstraordinære møde den 29. november 2018

 

 

 

Publiceret 09-11-2018