Lyngtoften 15a, 7860 Spøttrup

Udkast til miljøgodkendelse efter § 16 a er i høring.

Der søges om at anvende eksisterende stalde til en mere fleksibel produktion af søer.

Produktionsarealet i staldene bliver på ca. 4.853 m2.

For at begrænse udledning af ammoniak og lugt anvendes gyllekøling i nogle staldafsnit.  

Du har mulighed for at få tilsendt udkastet.

Du kan kommentere udkastet frem til den 24. april 2020. Henvendelse herunder kommentarer kan ske til Skive Kommune, Byg og Miljø,

Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller pr. mail til mdyr@skivekommune.dk.

Klik her for at se udkastet og klik her for at se ansøgningen

Publiceret 24-03-2020