Fælhøjvej 3, 7870 Roslev

Udkast til miljøgodkendelse efter § 16a i husdyrloven er i høring.

Du har mulighed for at kommentere udkastet frem til den 20. september 2019. Evt. kommentarer kan sendes til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller pr. mail til kmbr@skivekommune.dk

Klik her for at se udkast til miljøgodkendelse, klik her for at se ansøgningen og klik her for at se ansøgers miljøkonsekvensrapport.

 

Holstebrovej 445, 7860 Spøttrup

Udkast til miljøgodkendelse efter § 16 a i Husdyrloven er i høring. Du har mulighed for at kommentere udkastet frem til den 7. oktober 2019. 

Evt. kommentarer kan sendes til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller pr. mail til kmsa@skivekommune.dk

Klik her for at se ansøgning, klik her for at se udkast til miljøgodkendelse og klik her for at se miljøkonsekvensrapporten.

 

Publiceret 05-09-2019