Skive Kommune har siden 2009 arbejdet med at udvikle det naturskønne område, som strækker sig fra Skive Ådal over Flyndersø til udløbet af Sønder Lem Vig. Der er blandt andet etableret nye naturstier i området, nye shelterpladser og opholdspladser, og samtidig har formidlingen af området fået et løft. Dette arbejde har resulteret i, at området i 2018 opnåede status som pilot-naturpark i henhold til Friluftsrådets mærkeordning ”Danske Naturparker”.

Skive Kommune arbejder nu videre på at certificere området som naturpark under mærkeordningen ”Danske Naturparker”.

At området bliver certificeret som naturpark medfører ingen ændringer i gældende love og bestemmelser. Friluftsrådets mærkeordning ”Danske Naturparker” er en frivillig ordning, som ikke er lovophængt.

Der er derfor ingen ændringer i, hvordan man f.eks. må dyrke sin jord, drive erhverv eller udvide erhverv og privat ejendom mv.

Kort der viser den planlagte grænse for den kommende naturpark

Oversigtskortet viser den planlagte grænse for naturparken

Du kan læse mere om naturpark-projektet og mærkeordningen ”Danske Naturparker” på Skive Kommunes hjemmeside:  www.skive.dk/naturpark

Hvorfor skal vi have en naturpark i Skive Kommune?

Skive Kommune ønsker at støtte den lokale stolthed ved at være bosat i et område med store naturrigdomme, spændende historie og mulighed for udfoldelse i det fri.

En certificeret naturpark giver Skive Kommune mulighed for at brande lokalområdet og kommunen i forhold til bosætning og turisme, ligesom kommunen vil få bedre muligheder for at søge midler til lokale udviklingsprojekter indenfor kultur, erhverv, natur, friluftsliv og turisme.

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at ringe eller skrive til projektleder Anne Navrbjerg på akna@skivekommune.dk, tlf.: 99157721

Har du kommentarer eller indsigelser mod udnævnelsen af området som naturpark, skal du henvende dig skriftligt på tek@skivekommune.dk. Henvendelsen skal sendes til os senest d. 2. juli 2019.

Efter endt høringsperiode vil Teknik- og Miljøudvalget i Skive Kommune tage stilling til høringssvarene.

 

På vegne af Skive Kommune

Byrådsmedlem og medlem af naturparkrådet, Christian Vad Holm

Projektleder for naturparkprojektet Flyndersø – Sønder Lem Vig, Anne Navrbjerg

 

 

Publiceret 28-05-2019