Teknik- og Miljøudvalget i Skive Kommune godkendte den 7. maj 2019 forslag til ændringer i Regulativ for Erhvervsaffald.

Regulativet er ajourført, og der er sket en præcisering af følgende forhold:

  • beskrivelse af de enkelte ordninger
  • hvor det ikke-genanvendelige affald skal afleveres
  • opbevaring af ikke-genanvendeligt farligt affald

Herudover er ordning for afbrænding af have-og parkaffald blevet ændret, så virksomheder (undtaget landbrug) er udgået, da de ikke laver naturpleje.

Forslaget skal erstatte det gældende regulativ fra den 1. januar 2016 og træder i kraft 1. september 2019.

Klik her for at se forslag til regulativ.

Har du bemærkninger til forslaget, bedes du fremsende disse til Skive Kommune, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller til tek@skivekommune.dk senest den 19. juni 2019.

Publiceret 21-05-2019