Teknik- og Miljøudvalget i Skive Kommune har den 4.april 2017 godkendt forslag til nyt regulativ for Roslev vandværk.

Forslaget er lavet med baggrund for standard regulativ for vandforsyninger, der er udarbejdet af Miljøministeriet. Det nye regulativ skal erstatte det tidligere regulativ for Roslev vandværk.

Regulativet er godkendt i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 125 af 26.januar 2017 – Lov om vandforsyning m.v. § 55.

Forslag til regulativ kan fås ved henvendelse til 9915 3654 eller biwi@skivekommune.dk.

Forslag til regulativ er i høring til den 5.maj 2017.

Skive Kommunes afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet senest den 5.maj 2017. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager ved anvendelse ad digital selvbetjening (klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk). Du kan ligeledes finde et link til på forsiden af www.nmkn.dk, om klagereglerne.

Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen.

Publiceret 06-04-2017