Grøft ved Vium Mølleå

Skive Kommune sender forslag til reguleringsprojekt ud i 4 ugers offentlig høring. Der er tale om rørlægning af en grøft etableret i eng ved Vium Mølleå på matrikel nr. 3h, Vium By, Hjerk.

Klik her for at se forslag til afgørelse, og klik her for at se ansøgning.

Offentliggjort den 6. maj 2019 - Høringsfristen er den 3. juni 2019.

Hvidbjerg Bæk

Skive Kommune sender forslag til regulering af Hvidbjerg Bæk og rørlægning af sidegrøft ud i 4 ugers høring.

Klik her for at se forslaget og klik her for at se ansøgningen

Offentliggjort den 22. maj 2019 – Høringsfristen er den 19. juni 2019

Link

Du kan også se aktuelle annonceringer efter vandløbsloven

Klik her

Publiceret 22-05-2019