Forslag til regulativ for Hem Bæk

Skive Kommune fremlægger forslag til regulativ for det offentlige vandløb Hem Bæk.

Regulativet indeholder bestemmelser, der specifikt vedrører Hem Bæk. Regulativet beskriver således bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrendebredder og antallet af grødeskæringer.

Regulativforslag fremlægges til offentligt gennemsyn i 8 uger i perioden 22. marts 2018 – 17. maj 2018. 

Klik her for at se forslaget.

Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag skal indgives skriftligt senest den 17. maj 2018 pr. mail til tek@skivekommune.dk eller pr. post til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

Efter offentlighedsperioden vil eventuelle indsigelser og ændringsforslag blive behandlet. Herefter vil regulativet blive endelig vedtaget og offentliggjort med 4 ugers klagefrist.

Spørgsmål kan rettes til ingeniør Dorthe Ringgaard pr. mail dori@skivekommune.dk eller på telefon 99 15 36 32.

Forslag til rørlægning af grøft i Balling

Skive Kommune udsender forslag til rørlægning af grøft ved Vestergade i Balling i 4 ugers offentlig høring.

Klik her for at se forslaget, og klik her for at se ansøgningen.

Offentliggjort den 26. april 2018 - Høringsfristen udløber den 24. maj 2018

Forslag til regulering af Felding Bæk

Skive Kommune sender hermed forslag til forlægning af den nederste del af Felding Bæk i 4 ugers høring.

Klik her for at se forslaget.

Offentliggjort den 7. maj 2018 - Høringsfristen udløber den 4. juni 2018. 

 

Link

Du kan også se aktuelle annonceringer efter vandløbsloven

Klik her

Publiceret 07-05-2018