Forslag til regulativ for Harre-Vile Nor Landkanal

Skive Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har den 17. januar 2017 vedtaget at fremlægge forslag til regulativ for det offentlige vandløb Harre-Vile Nor Landkanal.

Regulativet indeholder bestemmelser som specifikt vedrører Harre-Vile Nor Landkanal. Regulativet beskriver således bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrendebredder og antallet af grødeskæringer.

Regulativforslag fremlægges til offentligt gennemsyn i 8 uger i perioden 3. februar til 31. marts 2017. Regulativforslaget kan ses her.

Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag skal indgives skriftligt senest den 31. marts 2017 pr. mail til tek@skivekommune.dk eller pr. post til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

Efter offentlighedsperioden vil eventuelle indsigelser og ændringsforslag blive behandlet. Herefter vil regulativet blive endelig vedtaget og offentliggjort med 4 ugers klagefrist.

Spørgsmål kan rettes til ingeniør Dorthe Ringgaard pr. mail dori@skivekommune.dk eller på telefon 99 15 36 32.

Høring af forslag til reguleringer i Bligårds Bæk

I forbindelse med regulativrevisionen ønsker Skive Kommune en regulering af krav til vandløbets dimensioner samt ændring af antallet af grødeskæringer. Reguleringsforslaget sendes i 4 ugers høring den 10. februar 2017.

Klik her for at se reguleringsforslaget, der også indeholder en vejledning til indsendelse af bemærkninger og indsigelser.

Høringsfristen er den 10. marts 2017.

Forslag til regulativ for Bajlum Bæk

Skive Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har den 7. februar 2017 vedtaget at fremlægge forslag til regulativ for det offentlige vandløb Bajlum Bæk.

Regulativet indeholder bestemmelser som specifikt vedrører Bajlum Bæk. Regulativet beskriver således bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrendebredder og antallet af grødeskæringer.

Regulativforslag fremlægges til offentligt gennemsyn i 8 uger i perioden 17. februar til 18. april 2017. Regulativforslaget kan ses her.

Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag skal indgives skriftligt senest den 18. april 2017 pr. mail til tek@skivekommune.dk eller pr. post til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

Efter offentlighedsperioden vil eventuelle indsigelser og ændringsforslag blive behandlet. Herefter vil regulativet blive endelig vedtaget og offentliggjort med 4 ugers klagefrist.

Spørgsmål kan rettes til ingeniør Dorthe Ringgaard pr. mail dori@skivekommune.dk eller på telefon 99 15 36 32.

Forslag til regulativ for Lilleå

Skive Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har den 7. februar 2017 vedtaget at fremlægge forslag til regulativ for det offentlige vandløb Lilleå.

Regulativet indeholder bestemmelser som specifikt vedrører Lilleå. Regulativet beskriver således bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrendebredder og antallet af grødeskæringer.

Regulativforslag fremlægges til offentligt gennemsyn i 8 uger i perioden 17. februar til 18. april 2017. Regulativforslaget kan ses her.

Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag skal indgives skriftligt senest den 18. april 2017 pr. mail til tek@skivekommune.dk eller pr. post til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

Efter offentlighedsperioden vil eventuelle indsigelser og ændringsforslag blive behandlet. Herefter vil regulativet blive endelig vedtaget og offentliggjort med 4 ugers klagefrist.

Spørgsmål kan rettes til ingeniør Dorthe Ringgaard pr. mail dori@skivekommune.dk eller på telefon 99 15 36 32.

Link

Du kan også se aktuelle annonceringer efter vandløbsloven

Klik her

Publiceret 17-02-2017