Forslag til regulativ for Vium Mølleå

Skive Kommune fremlægger forslag til regulativ for det offentlige vandløb Vium Mølleå.

Regulativet indeholder bestemmelser som specifikt vedrører Vium Mølleå. Regulativet beskriver således bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrendebredder og antallet af grødeskæringer.

Regulativforslag fremlægges til offentligt gennemsyn i 8 uger i perioden 24. november 2017 – 19. januar 2018. Klik her for at se regulativforslaget.

Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag skal indgives skriftligt senest den 19. januar 2018 pr. mail til tek@skivekommune.dk eller pr. post til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

Efter offentlighedsperioden vil eventuelle indsigelser og ændringsforslag blive behandlet. Herefter vil regulativet blive endelig vedtaget og offentliggjort med 4 ugers klagefrist.

Spørgsmål kan rettes til ingeniør Dorthe Ringgaard pr. mail dori@skivekommune.dk eller på telefon 99 15 36 32.

Nedklassificering og reguleringer i Spøttrup Landkanal

Forslag til nedklassificering og reguleringer i Spøttrup Landkanal sendes i høring i 5 uger.

Klik for at se forslaget, klik her for at se bilag 1, klik her for at se bilag 2, klik her for at se tegning 1 og klik her for at se tegning 2.

Offentliggjort den 11. december 2017 - høringsfrist den 15. januar 2018.

Forslag til regulativ for Lille Ramsing Bæk

Skive Kommune fremlægger forslag til regulativ for det offentlige vandløb Lille Ramsing Bæk.

Regulativet indeholder bestemmelser, som specifikt vedrører Lille Ramsing Bæk. Regulativet beskriver således bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrendebredder og antallet af grødeskæringer.

Regulativforslag fremlægges til offentligt gennemsyn i 8 uger i perioden 12. december 2017 – 6. februar 2018. Klik her for at se regulativforslaget.

Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag skal indgives skriftligt senest den 6. februar 2018 pr. mail til tek@skivekommune.dk eller pr. post til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

Efter offentlighedsperioden vil eventuelle indsigelser og ændringsforslag blive behandlet. Herefter vil regulativet blive endelig vedtaget og offentliggjort med 4 ugers klagefrist. 

Spørgsmål kan rettes til ingeniør Dorthe Ringgaard pr. mail dori@skivekommune.dk eller på telefon 99 15 36 32.

Link

Du kan også se aktuelle annonceringer efter vandløbsloven

Klik her

Publiceret 12-12-2017