Balling bæk

Skive Kommune sender forslag til restaurering af Balling Bæk i 8 ugers høring.

Restaureringen omfatter omlægning af to rørbroer og tilpasning af bunden omkring broerne.

Klik her for at se forslaget og klik her for at se Bilag 1

Offentliggjort den 1. august 2019 – Høringsfristen er den 26. september 2019.

Lyby-Grønning Skelgrøft

Skive Kommune sender forslag til restaurering af Lyby-Grønning Skelgrøft i 8 ugers høring.

Restaureringen omfatter udlægning af sten og grus samt mindre afgravninger i bund og sider på to projektstrækninger mellem Aakjærsvej og udløbet.

Klik her for at se forslaget og klik her for at se Bilag 1

Offentliggjort den 6. august 2019 – Høringsfristen er den 1. oktober 2019.

Vandløbet gennem Nr. Lem Enge

Skive Kommune sender forslag til restaurering af Vandløbet gennem Nr. Lem Enge i 8 ugers høring.

Restaureringen omfatter omlægning af en rørbro og udlægning af sten og grus omkring broen for at tilpasse fald mv.

Klik her for at se forslaget og klik her for at se Bilag 1

Offentliggjort den 18. september 2019 – Høringsfristen er den 13. november 2019.

Link

Du kan også se aktuelle annonceringer efter vandløbsloven

Klik her

Publiceret 18-09-2019