Udskiftning af vejbro ved Over Spangen

Skive Kommune sender hermed et reguleringsudkast i høring vedrørende udskiftning af en rørbro i det offentlige vandløb Kisum-Estvad Bæk.

Klik her for at se reguleringsudkastet, og klik her for at se ansøgningen.

Offentliggjort den 20. december 2018 - høringsfristen er den 17. januar 2019.

Teglværksgrøften - fristforlængelser til underboring af spildevandsledning

Skive Kommune sender hermed ansøgning i høring vedr. fristforlængelse til underboring af spildevandsledning i Teglværksgrøften i Højslev.

Klik her for at se høringsforslaget og klik her for at se bilag 1 og bilag 2

Offentliggjort den 9. januar 2019 – Høringsfristen er den 6. februar 2019.

Bådsgård-Lundø Landvindingslag – ny partsfordeling

Skive Kommune sender hermed et forslag til ny partsfordeling i høring.

Klik her for at se forslagetklik her for at se bilag 1  og klik her for at se bilag 2.

Offentliggjort den 15. januar 2019 – Høringsfristen er den 12. februar 2019.

 

Link

Du kan også se aktuelle annonceringer efter vandløbsloven

Klik her

Publiceret 15-01-2019