Klimaprojekt i Glattrup Bæk-området 

Skive Kommune sender hermed forslag i høring vedrørende anlæg af to rørledninger til afledning af drænvand og overfladevand i Glattrup Bæk-området.

Offentliggjort den 15. november 2018 - Høringsfristen er den 13. december 2018

Link

Du kan også se aktuelle annonceringer efter vandløbsloven

Klik her

Publiceret 15-11-2018