Forslag til regulativ for Bajlum Bæk

Skive Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har den 7. februar 2017 vedtaget at fremlægge forslag til regulativ for det offentlige vandløb Bajlum Bæk.

Regulativet indeholder bestemmelser som specifikt vedrører Bajlum Bæk. Regulativet beskriver således bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrendebredder og antallet af grødeskæringer.

Regulativforslag fremlægges til offentligt gennemsyn i 8 uger i perioden 17. februar til 18. april 2017. Regulativforslaget kan ses her.

Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag skal indgives skriftligt senest den 18. april 2017 pr. mail til tek@skivekommune.dk eller pr. post til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

Efter offentlighedsperioden vil eventuelle indsigelser og ændringsforslag blive behandlet. Herefter vil regulativet blive endelig vedtaget og offentliggjort med 4 ugers klagefrist.

Spørgsmål kan rettes til ingeniør Dorthe Ringgaard pr. mail dori@skivekommune.dk eller på telefon 99 15 36 32.

Forslag til regulativ for Lilleå

Skive Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har den 7. februar 2017 vedtaget at fremlægge forslag til regulativ for det offentlige vandløb Lilleå.

Regulativet indeholder bestemmelser som specifikt vedrører Lilleå. Regulativet beskriver således bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrendebredder og antallet af grødeskæringer.

Regulativforslag fremlægges til offentligt gennemsyn i 8 uger i perioden 17. februar til 18. april 2017. Regulativforslaget kan ses her.

Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag skal indgives skriftligt senest den 18. april 2017 pr. mail til tek@skivekommune.dk eller pr. post til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

Efter offentlighedsperioden vil eventuelle indsigelser og ændringsforslag blive behandlet. Herefter vil regulativet blive endelig vedtaget og offentliggjort med 4 ugers klagefrist.

Spørgsmål kan rettes til ingeniør Dorthe Ringgaard pr. mail dori@skivekommune.dk eller på telefon 99 15 36 32.

Forslag om etablering af mættet randzone ved Hagensmølle Bæk

Skive Kommune har den 3. april 2017 besluttet at sende et reguleringsprojekt ved Hagensmølle Bæk i 4 ugers offentlig høring.

Klik her for at se projektet og klik her for at se ansøgningen

Høringsperioden udløber den 1. maj 2017. Vejledning til indsendelse af høringssvar fremgår af projektet

Link

Du kan også se aktuelle annonceringer efter vandløbsloven

Klik her

Publiceret 10-04-2017