Forslag til regulativ for Harre-Vile Nor Landkanal

Skive Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har den 17. januar 2017 vedtaget at fremlægge forslag til regulativ for det offentlige vandløb Harre-Vile Nor Landkanal.

Regulativet indeholder bestemmelser som specifikt vedrører Harre-Vile Nor Landkanal. Regulativet beskriver således bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrendebredder og antallet af grødeskæringer.

Regulativforslag fremlægges til offentligt gennemsyn i 8 uger i perioden 3. februar til 31. marts 2017. Regulativforslaget kan ses her.

Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag skal indgives skriftligt senest den 31. marts 2017 pr. mail til tek@skivekommune.dk eller pr. post til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

Efter offentlighedsperioden vil eventuelle indsigelser og ændringsforslag blive behandlet. Herefter vil regulativet blive endelig vedtaget og offentliggjort med 4 ugers klagefrist.

Spørgsmål kan rettes til ingeniør Dorthe Ringgaard pr. mail dori@skivekommune.dk eller på telefon 99 15 36 32.

Forslag til regulativ for Bajlum Bæk

Skive Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har den 7. februar 2017 vedtaget at fremlægge forslag til regulativ for det offentlige vandløb Bajlum Bæk.

Regulativet indeholder bestemmelser som specifikt vedrører Bajlum Bæk. Regulativet beskriver således bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrendebredder og antallet af grødeskæringer.

Regulativforslag fremlægges til offentligt gennemsyn i 8 uger i perioden 17. februar til 18. april 2017. Regulativforslaget kan ses her.

Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag skal indgives skriftligt senest den 18. april 2017 pr. mail til tek@skivekommune.dk eller pr. post til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

Efter offentlighedsperioden vil eventuelle indsigelser og ændringsforslag blive behandlet. Herefter vil regulativet blive endelig vedtaget og offentliggjort med 4 ugers klagefrist.

Spørgsmål kan rettes til ingeniør Dorthe Ringgaard pr. mail dori@skivekommune.dk eller på telefon 99 15 36 32.

Forslag til regulativ for Lilleå

Skive Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har den 7. februar 2017 vedtaget at fremlægge forslag til regulativ for det offentlige vandløb Lilleå.

Regulativet indeholder bestemmelser som specifikt vedrører Lilleå. Regulativet beskriver således bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrendebredder og antallet af grødeskæringer.

Regulativforslag fremlægges til offentligt gennemsyn i 8 uger i perioden 17. februar til 18. april 2017. Regulativforslaget kan ses her.

Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag skal indgives skriftligt senest den 18. april 2017 pr. mail til tek@skivekommune.dk eller pr. post til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

Efter offentlighedsperioden vil eventuelle indsigelser og ændringsforslag blive behandlet. Herefter vil regulativet blive endelig vedtaget og offentliggjort med 4 ugers klagefrist.

Spørgsmål kan rettes til ingeniør Dorthe Ringgaard pr. mail dori@skivekommune.dk eller på telefon 99 15 36 32.

Forslag om rørlægning af privat vandløb ved Ll. Thorumvej

Skive Kommune har den 25. januar 2017 modtaget en ansøgning om rørlægning af en delstrækning af et privat vandløb ved Ll. Thorumvej 25 og sender hermed projektet i 4 ugers høring.

Klik her for at se ansøgningen, og klik her for at se forslag til rørlægning.

Eventuelle bemærkninger skal sendes til Skive Kommune pr. mail til tek@skivekommune.dk eller pr. post til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive senest den 22. marts 2017.

Reguleringer i Mogenstrup Østre Vandløb

Skive Kommune har den 2. marts besluttet at sende reguleringsprojekt i Mogenstrup Østre Vandløb i 4 ugers offentlig høring.

Klik her for at se projektet og klik her for se bilag 1, 2 og 3.

Høringsperioden udløber den 30. marts. 2017. Vejledning til indsendelse af høringssvar fremgår af projektet.

Regulering i et privat vandløb på Rybjerggaard 

Skive Kommune har den 6. marts 2017 besluttet at sende reguleringsprojekt i et privat vandløb beliggende på Gl. Rybjerggaard i 4 ugers offentlig høring.

Klik her for at se projektet og klik her for at se ansøgningen.

Høringsperioden udløber den 3. april 2017. Vejledning til indsendelse af høringssvar fremgår af projektet.

Rørlægning af en del af et privat vandløb ved Gl. Åstedvej

Skive Kommune har den 6. marts 2017 besluttet af sende forslag til rørlægning af en delstrækning af et privat vandløb ved Gl. Åstedvej i 4 ugers offentlig høring den 6. marts 2017.

Klik her for at se projektet og klik her for at se ansøgningen.

Høringsperioden udløber den 3. april 2017. Vejledning til indsendelse af høringssvar fremgår af projektet.

Link

Du kan også se aktuelle annonceringer efter vandløbsloven

Klik her

Publiceret 06-03-2017