Rævkær Bæk – etablering af rørbro

Skive Kommune sender hermed projekt vedr. etablering af rørbro i Rævkær Bæk i 4 ugers offentlig høring.

Klik her for af se projektforslaget og klik her for at se bilaget.

Offentliggjort den 04. marts 2019 - Høringsfristen er den 1. april 2019.

 

Link

Du kan også se aktuelle annonceringer efter vandløbsloven

Klik her

Publiceret 15-03-2019