Forslag til regulativ for Trævel Å

Skive Kommune og Holstebro Kommune fremlægger forslag til regulativ for det offentlige vandløb Trævel Å.

Regulativet indeholder bestemmelser, der specifikt vedrører Trævel Å. Regulativet beskriver således bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrendebredder og antallet af grødeskæringer.

Regulativforslag fremlægges til offentligt gennemsyn i 8 uger i perioden 29. november 2019 – 24. januar 2020. Regulativforslaget kan ses her.

Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag skal indgives skriftligt til vandløbsmyndigheden ved at trykke på ”Din kommentar” øverst i hjørnet af siden med regulativforslaget eller pr. mail til tek@skivekommune.dk senest den 24. januar 2020.

Efter offentlighedsperioden vil eventuelle indsigelser og ændringsforslag blive behandlet. Herefter vil regulativet blive endelig vedtaget og offentliggjort med 4 ugers klagefrist.

Spørgsmål kan rettes til ingeniør Dorthe Ringgaard pr. mail dori@skivekommune.dk eller på telefon 99 15 36 32.

Regulering af drænledning på Strandetvej, 7840 Højslev

Skive Kommune sender den 17. januar 2020 projektforslag til regulering af drænledning på matr.nr. 4a Lund By, Ørslevkloster ud i 4 ugers offentlig høring.

Klik her for at se forslaget til reguleringstilladelse, og klik her for at se ansøgning.

Offentliggjort den 17. januar 2010 - Høringsfristen er den 14. februar 2020.

 

 

 

Link

Du kan også se aktuelle annonceringer efter vandløbsloven

Klik her

Publiceret 17-01-2020