Forslag til regulativ for Kåstrup Bæk

Skive Kommune fremlægger forslag til regulativ for det offentlige vandløb Kåstrup Bæk.

Regulativet indeholder bestemmelser som specifikt vedrører Kåstrup Bæk. Regulativet beskriver således bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrendebredder og antallet af grødeskæringer.

Regulativforslag fremlægges til offentligt gennemsyn i 8 uger i perioden 15. juni – 10. august 2017. Regulativforslaget kan ses her.

Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag skal indgives skriftligt senest den 10. august 2017 pr. mail til tek@skivekommune.dk eller pr. post til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

Efter offentlighedsperioden vil eventuelle indsigelser og ændringsforslag blive behandlet. Herefter vil regulativet blive endelig vedtaget og offentliggjort med 4 ugers klagefrist.

Spørgsmål kan rettes til ingeniør Dorthe Ringgaard pr. mail dori@skivekommune.dk eller på telefon 99 15 36 32.

Forslag til regulativ for Bligårds Bæk

Skive Kommune fremlægger forslag til regulativ for det offentlige vandløb Bligårds Bæk.

Regulativet indeholder bestemmelser som specifikt vedrører Bligårds Bæk. Regulativet beskriver således bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrendebredder og antallet af grødeskæringer.

Regulativforslag fremlægges til offentligt gennemsyn i 8 uger i perioden 15. juni – 10. august 2017. Regulativforslaget kan ses her.

Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag skal indgives skriftligt senest den 10. august 2017 pr. mail til tek@skivekommune.dk eller pr. post til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

Efter offentlighedsperioden vil eventuelle indsigelser og ændringsforslag blive behandlet. Herefter vil regulativet blive endelig vedtaget og offentliggjort med 4 ugers klagefrist.

Spørgsmål kan rettes til ingeniør Dorthe Ringgaard pr. mail dori@skivekommune.dk eller på telefon 99 15 36 32.

Forslag til regulativ for Strømbæk

Skive Kommune fremlægger forslag til regulativ for det offentlige vandløb Strømbæk.

Regulativet indeholder bestemmelser som specifikt vedrører Strømbæk. Regulativet beskriver således bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrendebredder og antallet af grødeskæringer.

Regulativforslag fremlægges til offentligt gennemsyn i 8 uger i perioden 15. juni – 10. august 2017. Regulativforslaget kan ses her.

Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag skal indgives skriftligt senest den 10. august 2017 pr. mail til tek@skivekommune.dk eller pr. post til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

Efter offentlighedsperioden vil eventuelle indsigelser og ændringsforslag blive behandlet. Herefter vil regulativet blive endelig vedtaget og offentliggjort med 4 ugers klagefrist.

Spørgsmål kan rettes til ingeniør Dorthe Ringgaard pr. mail dori@skivekommune.dk eller på telefon 99 15 36 32. 

Forslag til regulativ for Kildskov Bæk

Skive Kommune fremlægger forslag til regulativ for Kildskov Bæk.

Regulativet indeholder bestemmelser, som specifikt vedrører Kildskov Bæk. Regulativet beskriver bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrendebredder og antallet af grødeskæringer.

Regulativforslaget sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden 27. juni – 22. august 2017.
Klik her for at se regulativforslaget.

Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag skal indgives skriftligt senest den 22. august 2017 pr. mail til tek@skivekommune.dk eller pr. post til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

Efter høringsperioden vil eventuelle indsigelser og ændringsforslag blive behandlet. Herefter vil regulativet blive endelig vedtaget og offentliggjort med 4 ugers klagefrist.

Spørgsmål kan rettes til ingeniør Dorthe Ringgaard pr. mail dori@skivekommune.dk eller på telefon 99 15 36 32.

Høring af forslag til reguleringer i Vium Mølleå

Skive Kommune ønsker, forud for regulativrevisionen, at ændre gældende bundkoter og bundbredder på delstrækninger af det offentlige vandløb Vium Mølleå. Reguleringsforslaget sendes i 4 ugers høring den 10. august 2017.

Du kan se reguleringsforslaget og vejledning til indsendelse af bemærkninger og indsigelser her. Høringsfristen er den 7. september 2017.

Forslag til regulering af Vidkær Bæk

Skive Kommune ønsker at ændre bundkoter på en kort delstrækning af det offentlige vandløb Vidkær Bæk. Du kan se reguleringsforslaget og vejledning til indsendelse af bemærkninger og indsigelser her.

Reguleringsforslaget sendes i 4 ugers høring den 17. august 2017. Høringsfristen er den 14. september 2017.

Link

Du kan også se aktuelle annonceringer efter vandløbsloven

Klik her

Publiceret 17-08-2017