Forslag til regulativ for Næstild Bæk

Skive Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har den 9. maj 2017 vedtaget at fremlægge forslag til regulativ for det offentlige vandløb Næstild Bæk.

Regulativet indeholder bestemmelser som specifikt vedrører Næstild Bæk. Regulativet beskriver således bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrendebredder og antallet af grødeskæringer.

Regulativforslag fremlægges til offentligt gennemsyn i 8 uger i perioden 11. maj – 6. juli 2017. Regulativforslaget kan ses her.

Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag skal indgives skriftligt senest den 6. juli 2017 pr. mail til tek@skivekommune.dk eller pr. post til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

Efter offentlighedsperioden vil eventuelle indsigelser og ændringsforslag blive behandlet. Herefter vil regulativet blive endelig vedtaget og offentliggjort med 4 ugers klagefrist.

Spørgsmål kan rettes til ingeniør Dorthe Ringgaard pr. mail dori@skivekommune.dk eller på telefon 99 15 36 32.

Forslag til regulativ for Kåstrup Bæk

Skive Kommune fremlægger forslag til regulativ for det offentlige vandløb Kåstrup Bæk.

Regulativet indeholder bestemmelser som specifikt vedrører Kåstrup Bæk. Regulativet beskriver således bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrendebredder og antallet af grødeskæringer.

Regulativforslag fremlægges til offentligt gennemsyn i 8 uger i perioden 15. juni – 10. august 2017. Regulativforslaget kan ses her.

Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag skal indgives skriftligt senest den 10. august 2017 pr. mail til tek@skivekommune.dk eller pr. post til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

Efter offentlighedsperioden vil eventuelle indsigelser og ændringsforslag blive behandlet. Herefter vil regulativet blive endelig vedtaget og offentliggjort med 4 ugers klagefrist.

Spørgsmål kan rettes til ingeniør Dorthe Ringgaard pr. mail dori@skivekommune.dk eller på telefon 99 15 36 32.

Forslag til regulativ for Bligårds Bæk

Skive Kommune fremlægger forslag til regulativ for det offentlige vandløb Bligårds Bæk.

Regulativet indeholder bestemmelser som specifikt vedrører Bligårds Bæk. Regulativet beskriver således bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrendebredder og antallet af grødeskæringer.

Regulativforslag fremlægges til offentligt gennemsyn i 8 uger i perioden 15. juni – 10. august 2017. Regulativforslaget kan ses her.

Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag skal indgives skriftligt senest den 10. august 2017 pr. mail til tek@skivekommune.dk eller pr. post til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

Efter offentlighedsperioden vil eventuelle indsigelser og ændringsforslag blive behandlet. Herefter vil regulativet blive endelig vedtaget og offentliggjort med 4 ugers klagefrist.

Spørgsmål kan rettes til ingeniør Dorthe Ringgaard pr. mail dori@skivekommune.dk eller på telefon 99 15 36 32.

Forslag til regulativ for Strømbæk

Skive Kommune fremlægger forslag til regulativ for det offentlige vandløb Strømbæk.

Regulativet indeholder bestemmelser som specifikt vedrører Strømbæk. Regulativet beskriver således bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrendebredder og antallet af grødeskæringer.

Regulativforslag fremlægges til offentligt gennemsyn i 8 uger i perioden 15. juni – 10. august 2017. Regulativforslaget kan ses her.

Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag skal indgives skriftligt senest den 10. august 2017 pr. mail til tek@skivekommune.dk eller pr. post til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

Efter offentlighedsperioden vil eventuelle indsigelser og ændringsforslag blive behandlet. Herefter vil regulativet blive endelig vedtaget og offentliggjort med 4 ugers klagefrist.

Spørgsmål kan rettes til ingeniør Dorthe Ringgaard pr. mail dori@skivekommune.dk eller på telefon 99 15 36 32.

Etablering af anløbsplads i Skive Å

Skive Kommune sender forslag til etablering af anløbsplads for kanoer i Skive Å i offentlig høring den 16. juni 2017. 

Klik her for at se projektforslaget.

Høringsfristen udløber den 14. juli 2017. 

Forslag til regulering af Otting Bæk

Skive Kommune sender forslag til regulering af en 45 meter lang strækning af Otting Bæk i offentlig høring. 

Klik her for at se projektforslaget og bilag.

Høringen starter den 21. juni 2017 og der er frist for at indsende bemærkninger den 19. juli 2017. 

Forslag til regulativ for Kildskov Bæk

Skive Kommune fremlægger forslag til regulativ for Kildskov Bæk.

Regulativet indeholder bestemmelser, som specifikt vedrører Kildskov Bæk. Regulativet beskriver bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrendebredder og antallet af grødeskæringer.

Regulativforslaget sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden 27. juni – 22. august 2017.
Klik her for at se regulativforslaget.

Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag skal indgives skriftligt senest den 22. august 2017 pr. mail til tek@skivekommune.dk eller pr. post til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

Efter høringsperioden vil eventuelle indsigelser og ændringsforslag blive behandlet. Herefter vil regulativet blive endelig vedtaget og offentliggjort med 4 ugers klagefrist.

Spørgsmål kan rettes til ingeniør Dorthe Ringgaard pr. mail dori@skivekommune.dk eller på telefon 99 15 36 32.

 Link

Du kan også se aktuelle annonceringer efter vandløbsloven

Klik her

Publiceret 27-06-2017