På denne side kan du få et indblik i hvad Kommunale Bygninger beskæftiger sig med. Afdelingen har ansvaret for udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger.
Hvad består udvendig vedligeholdelse af:

Tag, herunder tagrender og tagnedløb                           Some description

  • Ydervægge
  • Vinduer
  • Døre
  • Sokkel
  • Kloakledninger, brønde mv.

I daglig tale kaldes dette for klimaskærmen.

Principskitse
Kort Kommunale Bygninger

Der er god grund til at sætte fokus på vedligeholdelse af bygninger. Planlægning og gennemførelse af systematisk vedligeholdelse af bygninger er en forudsætning for at sikre kommunale bygningers funktion og værdi.

   Samspillet mellem budget og prioritering af vedligeholdelsen er afgørende for, hvor der sættes ind på kommunale bygninger.

Publiceret 22-09-2016