Personalepolitik

Personalepolitikken for Skive Kommunes medarbejdere er værdibaseret og giver nogle rammer og principper for hvad medarbejdere kan forvente af kommunen som arbejdsplads, men også hvad kommunen forventer af medarbejderne.

Skive Kommunes personalepolitik (Nyt vindue)

 

Værdigrundlag og ledelsesværdier

Alle medarbejderes daglige arbejde skal basere sig på det fælles værdigrundlag som er: Udvikling, Trivsel og Ordentlighed.

Skive Kommune har en høj grad af decentralisering. Det betyder blandt andet, at god ledelse i høj grad skabes af den enkelte leder. Overordnet har vi defineret en række ledelsesværdier.
Læs om værdigrundlaget og ledelsesværdierne her:

Skive Kommunes Mission, vision og værdier (Nyt vindue)

Publiceret 02-06-2017