I Skive Kommune har vi stort fokus på, at der skal være høj trivsel på vores arbejdspladser. At vi trives med vores arbejde hænger tæt sammen med vores evne til at løse vores opgaver til gavn for borgerne, virksomhederne og Skive Kommune som egn.

I 2017 har vi i Skive Kommune sagt farvel til kvantitative trivselsmålinger og ledelsesevalueringer og i stedet indført Udviklingsdialog. Vores 4500 ansatte på kommunens arbejdspladser taler sammen og kommer med forslag til forbedringer. Det er med til at skabe ejerskab og kultur og konkrete forandringer på arbejdspladsen, der udvikler trivsel og ledelse til gavn for opgaveløsningen

Hvad er Udviklingsdialog?

Udviklingsdialog er en struktureret proces som vi gennemfører på alle kommunens arbejdspladser. Processen handler om to emner - trivsel og ledelse - og medarbejderne skal ud fra eksempler fra hverdagen finde gode forslag til forbedringer og udviklingsområder.

For at hjælpe leder og lokal-MED på arbejdspladsen med at gennemføre udviklingsdialogen er der udarbejdet en vejledning, der i detaljer beskriver processen fra planlægning, til afvikling og den lige så vigtige opfølgning.

Se vejledningen for Udviklingsdialogen

Artikler om Udviklingsdialog

Flere medier har fortalt om udviklingsdialogen

 

 

 

 

 

Publiceret 15-03-2017