I 2015 modtog Skive Kommunes borgere en folkegave foræret af SparVest Fonden i anledningen af sit 25 års jubilæum. Gaven er en vision for udviklingen af Skive udarbejdet af arkitektfirmaet Bjarke Ingels Group (BIG).

Den indeholder store planer og visioner for Skive, hvor formålet er, at gøre Skive mere attraktiv for nye borgere. Her ses åen som potentiale for udvikling og ophold nær skønne naturmæssige arealer. Derudover er målet at tiltrække flere nye borgere, og i stedet for at passivt at se til mens flere og flere danskere vælger at bosætte sig i de store byer, vil Skive gøre en proaktiv indsats.

Du kan følge med i realiseringen af BigBlue på projektets egen hjemmeside: http://bigblueskive.dk/


Høring af forslag til helhedsplan for Elværkskvarteret

Skive Byråd har den 30. oktober 2018 vedtaget forslag til helhedsplan for Elværkskvarteret i Skive. Planen, der behandler området på begge sider af Brårupgade, har til formål at skabe muligheder for omdannelse og udvikling af de tidligere elværks- og slagteriområder ved Skive Å. Helhedsplanen skal danne grundlag for en senere lokalplanlægning inden for området. Den sætter de overordnede rammer for området, herunder bebyggelse, udlæg af grønne områder, trafikbetjening mv. Områdets primære anvendelse vil være boliger.

Du kan finde planen ved at klikke her.

 

Det sker lige nu

Der afholdes Åbent Hus den 21. november 2018 i det gamle elværk fra kl. 17.00-20.00.

Åbent Hus suppleres fra den 14. - 28. november af en udstilling om helhedsplanen og øvrige igangværende BigBlue projekter i det gamle elværk med åbningstid fra kl. 14.00 - 16.30 mandag - torsdag.

Publiceret 28-05-2015