Hvert fjerde år vedtager kommunalbestyrelsen en ny kommuneplan, som tegner udviklingen i Skive Kommune de næste 12 år frem.

Kommuneplanen er den overordnede plan for kommunens fysiske udvikling og arealanvendelse. Kommuneplan 2016-2028 fokuserer på at udvikle Skive Kommune, specielt indenfor emnerne: bosætning, erhvervsudvikling, turisme, samt energi og klima. Disse 4 emner er den direkte udløber af kommunens planstrategi fra 2015, der indeholder byrådets politiske strategi for de kommende års udvikling. Kommuneplan 2016-2028 forholder sig til, hvordan denne udvikling skal håndteres i vores fysiske rammer.

Hvis du trykker på billedet herunder, vil du komme ind på vores digitale kommuneplan.

I boksen med nyttige links herunder finder du mindretalsudtalelser fra vedtagelsen af kommuneplanen i Skive Byråd, samt en samlet oversigt over de høringssvar, der blev indsendt i forbindelse med den offentlige høring af planforslaget.
Alle der har indsendt et høringssvar eller indsigelse i forbindelse med planforslaget vil modtage et individuelt svar.

Publiceret 26-04-2016