Kontakt pedel Ulrich Helledie mindst 8 dage før arrangementet for at aftale tidspunkt for udlevering af nøgle og gennemgang af Kulturhusbåden Aakanden.

Den låner, der har underskrevet lånekontrakten, er ansvarlig for Aakanden i låneperioden. Det betyder, at låner ikke kan overdrage nøglen til andre foreninger eller enkeltpersoner. Hvis nøglen gives til andre lånere uden udlåners bekræftelse, vil låner blive pålagt erstatningspligt for eventuelle mangler og skader.

Ved låneperiodens begyndelse vil låner modtage en grundig gennemgang af bådens funktioner og muligheder samt få udleveret nøgler. Denne opgave udføres af pedel Ulrich Helledie, som også kan besvare praktiske spørgsmål i løbet af låneperioden.

Pedel Ulrich Helledie kan kontaktes på telefon: 4040 0004 eller mail: Ulrich@helledie.dk

Der betales kr. 300 inklusive moms for rengøring af Kulturhusbåden Aakanden efter lån.

Inden Kulturhusbåden Aakanden afleveres skal låner:

  • Stable stole og borde
  • Feje eller støvsuge gulvet
  • Tømme opvaskemaskinen
  • Fjerne affald

Der er nedenstående rengøringsartikler på Aakanden:

  • Sæbe, papirservietter og toiletpapir på toiletterne
  • Rengøringsmidler i skabet på toilet
  • Opvasketabs til opvaskemaskinen
  • Fejeudstyr og støvsuger til rådighed

Sidst opdateret

30.06.2020