Jobagent - 2018

Du kan oprette en jobagent, som automatisk sender en mail, når der er et ledigt job hos Skive Kommune, der matcher dine ønsker.

Jobagent
Vores projektmedarbejder har fået nye opgaver på BOMI, derfor søger vi hans afløser, 30 timer pr. uge med tiltrædelse snarest muligt, indtil videre 1 år.

Vores nye medarbejder skal sørge for at sikre/øge fremmødet for en gruppe af flygtninge og indvandrere, som er i aktivering på BOMI og ligeledes bidrage til afklaring af den enkelte borgers videre forløb gennem et tæt samarbejde med borgerens sagsbehandler og jobkonsulent fra Jobstart samt værkstedskollegaer på BOMI.

En væsentlig del af det daglige arbejde vil bestå af samtaler med de aktiverede borgere for at skabe den relation, der er vigtig for at kunne arbejde med den enkelte borgers udfordringer og skabe progression. Det indebærer også at hjælpe borgerne med at skabe struktur omkring egen hverdag og tage ansvar for egen situation bl.a. ved at stille krav til borgerne og følge op på disse.

Værkstedskollegaerne planlægger og styrer produktionen, hvor en væsentlig opgave for projektmedarbejderen er at hjælpe med instruktion af borgerne i opgavernes udførelse samt medvirke i produktionen for derigennem dels at lære borgeren arbejdskulturen, dels at skabe relationer.

Dine opgaver er
 • at skabe gode relationer med borgerne med det formål at sikre progression for den enkelte i forhold til dennes udfordringer, herunder sikre/øge fremmøde for at bringe den enkelte videre mod uddannelse eller arbejde
 • værkstedsaktiviteter
 • at koordinere og samarbejde med sagsbehandlerne i Jobstart, som har myndigheds- rollen, og jobkonsulenterne, som udplacerer i virksomhedsrettede tilbud
 • ajourføring af tidsregistreringssystem
 • at give borgerne relevant samfundsorientering.

Du skal
 • være fordomsfri med respekt for andre mennesker
 • kunne motivere borgere mod uddannelse og arbejde
 • have forståelse for rollen som koordinerende led mellem borger og Jobcenter, samt god til at indgå i sådanne arbejdsrelationer
 • være selvstændig i din arbejdsform og kunne planlægge samt prioritere egne opgaver
 • kunne trives i en omskiftelig hverdag, hvor der ofte sker ændringer
 • have indblik i tilbud, som kan bidrage positivt i forhold til at bringe borgerne videre i uddannelse eller arbejde
 • have kendskab til arbejdskulturen i en produktionsvirksomhed
 • gerne have erfaring med at arbejde med borgere, som er på kanten af arbejdsmarkedet
 • have godt kendskab til og flair for anvendelse af IT samt gode administrative kompetencer.

Vi kan tilbyde
 • en spændende og udviklingsorienteret arbejdsplads
 • engagerede medarbejdere og kollegaer
 • mulighed for at have indflydelse på hverdagen.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem KL og relevant faglig organisation.

Yderligere oplysninger kan fås hos centerchef Pia Jensen tlf. 99 15 79 22.
OBS! BOMI er ferielukket i uge 30 og 31.

Ansøgningsfrist
Sidste frist for aflevering af elektronisk ansøgning er søndag den 5. august 2018 kl. 23.00.

Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 16. august 2018.


BOMI er en institution i arbejdsmarkedsafdelingen i Skive Kommune. BOMIs mission er at udvikle og tilbyde ydelser, der skal hjælpe borgere til at få afklaret og udviklet deres arbejdsevne og kompetencer samt tilbyde beskyttet beskæftigelse til borgere, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.
Yderligere oplysninger om BOMI vores hjemmeside.


Skive - det er RENT LIV
I Skive lever vi det aktive liv - ved fjorden, med de gode fødevareoplevelser og den bæredygtige energi. Vi kalder det RENT LIV.
Læs mere på www.skive.dk


Søg stillingen her (digital formular)

Tilbage til joblisten