Jobagent - 2018

Du kan oprette en jobagent, som automatisk sender en mail, når der er et ledigt job hos Skive Kommune, der matcher dine ønsker.

Jobagent
Kan du skabe sammenhængskraft og levere resultater på både økonomi, faglighed og trivsel i vores nye organisation? Og trives du i krydspresset mellem det politiske og det faglige?

Vi søger en Pleje- og Visitationschef med sundhedsfagligt indsigt og et stærkt blik for økonomisk styring til at stå i spidsen for ældreområdet. I 2017 gennemførte vi en større ændring af organisationsstrukturen i Pleje og Visitation. Vores nye chef skal konsolidere og tilpasse den nye organisation med fokus på at realisere de faglige og økonomiske gevinster.

Stillingen som Pleje- og Visitationschef er ledig til besættelse fra den 1. januar 2019 eller snarest derefter.

Pleje og Visitation er en afdeling i Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen, der derudover består af 3 andre fagafdelinger og en stabsfunktion: Sundhed, Social og Arbejdsmarked samt et tværgående sekretariat. Pleje- og Visitationschefen refererer til direktøren og indgår i forvaltningsledelsen sammen med fagcheferne.

Som Pleje- og visitationschef får du det overordnede ledelsesmæssige og økonomiske ansvar for både visitation, drift og udvikling. Afdelingen beskæftiger i alt ca. 1200 medarbejdere og har et årligt budget på ca. 415 mio. kr.

Der er tale om et job i den karakteristiske ”Skive-ånd”, hvor vi lægger vægt på uformelle omgangsformer, en høj grad af tillid og dialog samt lav magtdistance. Som Pleje- og Visitationschef vil du få stor frihed til at tegne dit chefområde, og du forventes samtidig at skabe det nødvendige ledelsesrum for dine decentrale ledere.

Vi søger
Vi søger en Pleje- og Visitationschef med evne til at levere sikker drift og samtidig sætte en udviklingsdagsorden, med fokus på faglig kvalitet.

Du skal have stærke kompetencer i forhold til økonomistyring og realisering af de stordriftsfordele vores nye organisation giver.

Du mestrer dialog og samarbejde, både ift. det politiske niveau, i MED-systemet og ift. borgere, interesseorganisationer samt øvrige samarbejdspartner.

Derudover forventer vi, at du:
  • Er en stærk og tillidsskabende kommunikator, som kan formidle sammenhænge mellem de overordnede mål og strategier og den konkrete opgaveløsning
  • Kan følge beslutninger til dørs og sikre fuld implementering af nye tiltag
  • Har indsigt og interesse for det tværsektorielle samarbejde om Det Nære Sundhedsvæsen
  • Kan se dig selv i Skive Kommunes ledelsesgrundlag og værdier

Som Pleje- og Visitationschef får du:
  • Reference til direktøren for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
  • Plads i forvaltningens chefgruppe
  • Direkte samarbejde og deltagelse i alle møder i Udvalget for Ældre
  • Opgaven at deltage og repræsentere kommunen i det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet

Vi tilbyder
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst og principperne om lokal løndannelse.

Henvendelse om stillingen rettes til Social- og Arbejdsmarkedsdirektør Lars Harder på mobil 29 62 41 33.

Ansøgning
Ansøgning og CV med relevant dokumentation skal være Skive Kommune i hænde senest den 19. oktober 2018 kl.12.00.

Første samtalerunde finder sted den 25. eller den 26. oktober.

Til første samtale beder vi dig præsentere et kort oplæg med afsæt i en case, som du vil få tilsendt i forbindelse med indkaldelse til samtalen.
Læs ”ansøgningsgrundlag for Pleje- og Visitationschef i Skive Kommune” på www.skive.dk.

Skive kommune opfordrer alle interesserede – uanset alder, køn, race, religion eller etnisk baggrund til at søge.

Skive - det er RENT LIV
I Skive lever vi det aktive liv - ved fjorden, med de gode fødevareoplevelser og den bæredygtige energi. Vi kalder det RENT LIV.
Læs mere på www.skive.dk


Søg stillingen her (digital formular)

Tilbage til joblisten