Jobagent - 2018

Du kan oprette en jobagent, som automatisk sender en mail, når der er et ledigt job hos Skive Kommune, der matcher dine ønsker.

Jobagent
Pleje & Visitation i Skive Kommune søger oplevelsesmedarbejdere med forskellige fagligheder.

Sammen med kollegaer danner I et lille netværk af oplevelsesmedarbejdere. I skal i fællesskab komme ud på alle plejecentre i kommunen og til yngre ny-diagnosticerede borgere med demens i eget hjem.

Som oplevelsesmedarbejder får du glimtet frem i øjnene hos vores borgere på plejecentre og hos borgere med demens i eget hjem. Du er initiativtager og med til at understøtte det, der giver ældreområdet liv, værdighed og individualitet.

Du er et menneske, der kan omgås alle. I nuet kan du blive det vigtigste menneske i hele verden: Den, der gør en forskel i et andet menneskes liv.
Med din faglighed, kompetencer og nysgerrighed samarbejder du med borgeren om at skabe stunder, der er vigtige for den enkelte – som understøtter det gode, sjove, spændende og vigtige i et andet menneskes liv.

Du kan have en sundhedsfaglig baggrund, være klovn, skuespiller, kok, naturvejleder eller sanger, musiker, musikterapeut eller noget helt andet.

Oplevelsesmedarbejderne
  • formidler og introducerer tilbud og muligheder for oplevelser og gør information lettilgængelig
  • opsøger og udfører aktiviteter sammen med borger/familie/venner/medarbejdere og personale, hvor formålet er at være sammen om aktiviteter, der giver mening og øger livsglæden. Rundt om dig emmer det af liv og glæde, for du er dygtig til at invitere ind og være gæstfri. Du har gode relationelle kompetencer, og du forstår at kommunikere med mennesker, der har tabt ordene
  • koordinerer og planlægger aktiviteter, der skaber liv og glæde. Du inddrager med selvfølgelighed borgere og familier i et givende fællesskab. Du planlægger med andre oplevelsesmedarbejdere aktiviteter som fx musik, kunst, kultur, værkstedsaktiviteter, bevægelse, sport, udeliv m.m.
  • udvikler nye tilbud eller anderledes måder at gøre tingene på. Du deler viden og lader dig inspirere af andre i interne eller eksterne netværk. Du er nysgerrigt reflekterende og kaster dig ud i eksperimenter for at blive klogere
  • samarbejder med borgere, pårørende, medarbejdere i plejeboliger, aktivitetstilbud og hjemmepleje, demenskoordinatorer og frivillige. Du er med til at sikre et godt, tværfagligt samarbejde og et godt arbejdsmiljø. Du ser muligheder og kan sætte ild i andres tanker og idéer.
Oplevelsesmedarbejderne forankres organisatorisk under Fagkonsulenterne, som er en tværgående stabsfunktion i Pleje og Visitation. Du kan læse mere om Fagkonsulenterne her.

Send en motiveret ansøgning, hvor du beskriver, hvad du brænder for og kan byde ind med til stillingerne. I ansøgningen skal fremgå, hvad dit optimale timetal vil være og hvornår på døgnet. Du bedes desuden vedhæfte cv, eksamensbeviser og andre relevante dokumenter i den elektroniske ansøgning.

Ansættelsesperiode
1. november 2018, eller snarest derefter - til og med 31. december 2019.

Stillingerne er på mellem 8-37 timer, alt afhængig af, hvad ansøgerfeltet byder ind med.
Arbejdstiden tilrettelægges i borgere og beboers vågne timer. Dette betyder, at der kan planlægges oplevelser dag, aften, weekends og helligdage.

Løn efter gældende overenskomst.

Yderligere spørgsmål
Spørgsmål til stillingen kan rettes til demenskoordinator Dorte Østergaard tlf. 22 19 21 38 /mail: doro@skivekommune.dk eller sektionsleder for Fagkonsulenterne Theresa Wollenberg tlf. 20 34 30 13 / mail tawo@skivekommune.dk

Ansøgningsfrist
22. oktober 2018 kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 30.oktober.

Skive - det er RENT LIV
I Skive lever vi det aktive liv - ved fjorden, med de gode fødevareoplevelser og den bæredygtige energi. Vi kalder det RENT LIV.
Læs mere på www.skive.dk


Søg stillingen her (digital formular)

Tilbage til joblisten