Jobagent - 2018

Du kan oprette en jobagent, som automatisk sender en mail, når der er et ledigt job hos Skive Kommune, der matcher dine ønsker.

Jobagent
Til vores bo-afdeling på Gefionsvej 24-48 søges en pædagog, ergoterapeut eller pædagogisk assistent til en fast stilling på 34 timer ugentligt. I perioder er der mulighed for supplerende vikartimer.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

AutismeCenter Skive blev etableret i januar 2016 efter en sammenlægning af Skive Kommunes 2 autismetilbud, Mentor og Idavang. Vi tilbyder aktivitets- og samværstilbud, døgnstøtte og hjemmestøtte til borgere med primære diagnoser indenfor autisme spektrum forstyrrelser, Aspergers syndrom eller ADHD/ADD.

I tæt samarbejde med borgerens sagsbehandler, arbejder vi ud fra en habiliterende arbejdsgang med en helhedsorienteret og målrettet indsats. Sammen med borgeren og evt. dennes pårørende, arbejder vi med individuelle og realistiske mål.

Personalet er tværfagligt sammensat og er kendetegnet ved en høj specialiseret faglighed og et stort engagement i arbejdet med målgruppen.

Den ledige stilling er i vores bo-afdeling på Gefionsvej 24-48, hvor der bor 12 borgere.

Vi søger en medarbejder der
  • Er uddannet pædagog, ergoterapeut eller pædagogisk assistent og har erfaring med målgruppen.
  • Er indstillet på at arbejde udviklingsorienteret i en habiliterende organisation.
  • Sætter den enkelte borger i centrum og har forståelse for den enkeltes individuelle behov for støtte og omsorg.
  • Er fleksibel, ansvarsbevidst og en reel samarbejdspartner.
  • Er fysisk og psykisk robust og har et roligt væsen.
  • Er fortrolig med IT og gerne med kendskab til IT-fagsystemet Nexus.
  • Har kørekort.

Arbejdstiderne er dag og aften samt hver anden weekend.

Løn
i henhold til gældende overenskomst.

Vi indhenter straffeattester i forbindelse med alle ansættelser.

Eventuelle yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Jes Spanggaard på telefon 99 15 72 06.

Ansøgningsfrist
Torsdag den 18. oktober 2018 kl. 8.00. Ansøgningen vedlægges eksamensbevis og relevante udtalelser. Ansøgningen skal fremsendes elektronisk.

Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 25. oktober 2018 fra kl. 8.30.

Skive - det er RENT LIV
I Skive lever vi det aktive liv - ved fjorden, med de gode fødevareoplevelser og den bæredygtige energi. Vi kalder det RENT LIV.
Læs mere på www.skive.dk


Søg stillingen her (digital formular)

Tilbage til joblisten