Jobagent - 2018

Du kan oprette en jobagent, som automatisk sender en mail, når der er et ledigt job hos Skive Kommune, der matcher dine ønsker.

Jobagent
PPR søger en psykolog på fuldtid fra den 1. december 2018 eller snarest derefter og frem til efteråret 2021.

PPR Skive har sammen med 7 andre kommuner og Regionspsykiatrien på børne-unge området startet et 3-årigt satspulje projekt op omkring Fremskudt psykiatri. Vores fokus er på tidlige og forebyggende indsatser i forhold til angst og depression hos børn og unge.

Vi søger en kollega, som har lyst til at indgå i dette projekt samt indgå i det almindelige PPR arbejde, hvor vi arbejder med at understøtte inkluderende fællesskaber, hvor alle børn mødes som den de er, og hvor forskellighed bliver en styrke således, at hvert barn får mulighed for at blive den bedste udgave af sig selv.

Vi arbejder ud fra en ressource- og relationsorienteret tænkning, hvor vi har hovedvægt på den konsultative arbejdsmetode.

Hvad tilbyder vi:
 • et fagligt og engageret arbejdsmiljø
 • spændende opgaver indenfor småbørns- og skoleområdet, hvor vi i fællesskab med dagtilbud og skoler arbejder med udviklende fællesskaber til gavn for alle
 • tæt tværfagligt samarbejde med den øvrige Børne- og Familieforvaltning
 • intern supervision og faglig sparring
 • kolleger med humor og omsorg for hinanden

Hvad ønsker vi af dig:
 • at du er uddannet psykolog og gerne med autorisation og erfaring fra PPR eller lignende
 • at du har mod på at udvikle praksis sammen med andre
 • at du kan se og anvende din faglighed i tværfaglig kontekst og i inkluderende praksis
 • at du kan arbejde selvstændigt og være ansvarlig i forhold til børn, familier og samarbejdspartnere
 • at du både har styrke og mod på at tage fat på en række nye spændende og udfordrende opgaver
 • at du kan bidrage med et godt humør og en lyst til kollegialt samarbejde

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst og principperne om lokal løndannelse. Der vil i forbindelse med ansættelse blive indhentet børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende psykolog Maybritt Andersen, tlf. 9915 5800 eller 2969 4346.

Ansøgningsfrist:
Senest den 26. oktober 2018.

Samtaler forventes at blive afholdt d 1 november 2018

På PPR i Skive Kommune er vi 24 medarbejdere fordelt på følgende faggrupper: psykologer, tale-hørekonsulenter, læse-matematikkonsulenter, ergo/fysioterapeuter, tosprogsvejleder og sekretær.

Yderligere indsigt i PPR, se www.skivekommune.dk

Skive - det er RENT LIV
I Skive lever vi det aktive liv - ved fjorden, med de gode fødevareoplevelser og den bæredygtige energi. Vi kalder det RENT LIV.
Læs mere på www.skive.dk


Søg stillingen her (digital formular)

Tilbage til joblisten