Jobagent - 2018

Du kan oprette en jobagent, som automatisk sender en mail, når der er et ledigt job hos Skive Kommune, der matcher dine ønsker.

Jobagent
Socialfaglige teamledere - mere ledelse tættere på.

Familiesektionen søger to socialfaglige teamledere på fuld tid

Familiesektionen implementerede sidste år en ny struktur med et ledelsesteam bestående af en sektionsleder og en socialfaglig teamleder. Sektionslederen har det overordnede ansvar for personale, økonomi og faglighed, mens den socialfaglige teamleder har til opgave at sikre fagligheden både individuelt og på tværs i sektionen. Vi har evalueret vores nye struktur og fundet, at det er den rigtige vej at gå og vi har samtidig fundet, at der er behov for mere ledelse tættere på hver enkelt af vores ca 25 rådgivere. Derfor udvider vi ledelsesteamet, så det fremadrettet skal bestå af sektionsleder og tre socialfaglige teamledere. Det er her, du kommer ind i billedet.

Som socialfaglig teamleder får du ansvaret for
 • dit eget team bestående af 8-10 rådgivere
 • den daglige drift af teamets opgaver
 • faglig sparring med rådgiverne
 • hyppige og systematiske sagsgennemgange og ledelsestilsyn
 • implementering af ledelsesmæssige og politiske beslutninger på team- og rådgiverniveau.

I ledelsesteamet fastlægger vi den fælles retning. Vi er allerede godt i gang, men vi mangler også en del endnu, så du får god mulighed for at præge opgaveløsningen i sektionen. I udgangspunktet sidder du ikke selv med sager.

Vores nye socialfaglige teamledere er
 • uddannede socialrådgivere og er bredt funderet erfaringsmæssigt
 • vant til at tænke i udvikling og nye løsninger både organisatorisk og i de enkelte sager
 • stærke i samarbejdet både internt i sektionen og tværprofessionelt
 • dygtige vidensdelere.

Vi forventer, at du
 • kan og vil arbejde ud fra Skive Kommunes Sammenhængende Børnepolitik
 • tænker helhedsorienteret med respekt for detaljen
 • er diplomatisk, anerkendende og god til at skabe tillid mellem medarbejdere og ledelse
 • brænder for den faglige metier, der bærer hverdagens arbejde i Familiesektionen.

Du kan finde en funktionsbeskrivelse her.

Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst og principperne om lokal løndannelse

Nærmere oplysninger
Nærmere oplysninger kan du få ved at kontakte sektionsleder Anne Trine Larsen på tlf. 22 28 86 79 eller atla@skivekommune.dk eller socialfaglig teamleder Tina Jensen på 21 19 13 25 eller tinj@skivekommune.dk

Ansøgningsfrist
Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 14. december 2018 kl. 12.00.

Samtaler forventes afholdt den 18. december 2018.

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

Skive - det er RENT LIV
I Skive lever vi det aktive liv - ved fjorden, med de gode fødevareoplevelser og den bæredygtige energi. Vi kalder det RENT LIV.
Læs mere på www.skive.dk


Søg stillingen her (digital formular)

Tilbage til joblisten