Jobagent - 2018

Du kan oprette en jobagent, som automatisk sender en mail, når der er et ledigt job hos Skive Kommune, der matcher dine ønsker.

Jobagent
Højslev Skole søger pædagogisk afdelingsleder til udskolingen pr. 1. marts 2019.

Der er tale om en spændende og kompleks stilling, hvor du er daglig afdelingsleder af en udskoling med ca. 220 elever og et velfungerende lærerteam.
Du bliver en del af et ledelsesteam på tre, som samarbejder om alle forhold vedrørende den pædagogiske ledelse, den administrative ledelse, personaleledelsen og med et stærkt didaktisk fokus i forhold til skolens udvikling.
Stillingen kræver, at du er udviklingsorienteret, engageret i skolens daglige praksis og i øvrigt bidrager til løsningen af de administrative opgaver.

Den vigtigste opgave for ledelsesteamet er sammen med medarbejderne at skabe gode udviklingsrammer for børnenes læring og trivsel. Dette sker i en balancegang mellem fastholdelse af de gode indsatser, som har gjort skolen til en velfungerende og godt præsterende skole, og samtidig skabe fokus på og rum for pædagogisk udvikling på de områder, hvor der er brug for det.

Vi er en afdelingsopdelt skole med ca. 450 elever fra 0.- 9. klasse og en dygtig og engageret medarbejderstab. Forældresamarbejdet er en naturlig del af skolens hverdag. Skolen har høje forventninger til både børn og voksne, og lægger vægt på, at faglighed og trivsel er hinandens forudsætninger. Vi er en skole, der kan og vil meget.

Opgaverne for den pædagogiske afdelingsleder vil bl.a. være
 • daglig pædagogisk og administrativ ledelse af udskolingen
 • at inspirere og sparre med lærere i forhold til at omsætte pædagogiske udviklingsmål i dagligdagen, så skolen også fremadrettet formår at have et højt fagligt niveau og et inkluderende læringsmiljø
 • tovholder på en række specifikke ledelsesopgaver (fordeles i ledelsesteamet efter kompetencer)
 • planlægge og afholde prøver og test
 • arbejde med personalets trivsel og udvikling.

Vi søger en pædagogisk afdelingsleder, der
 • er læreruddannet og har undervisningserfaring (helst i udskolingen)
 • har en uddannelse inden for eller erfaring med vejledning (eks. diplom inden for læring-, læse-, AKT-, matematik-, praktik-, PLC eller en cand. pæd.)
 • har bred viden om læring og didaktik
 • vil inklusion
 • har ambitioner på børnenes vegne
 • tydeligt signalerer værdier og holdninger
 • har modet til at være leder og står fast også under pres
 • udviser engagement og imødekommenhed i arbejdet med mennesker.

Ledelseserfaring er en fordel, men det er vigtigst, at du har flair og potentiale for ledelse og er indstillet på at tage relevant efteruddannelse.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at henvende dig til skoleleder Louise Høybye på tlf. 99 15 66 72 eller 24 98 04 94 for at høre mere om stillingen og besøge skolen.

Du kan også finde flere oplysninger om Højslev Skole på vores hjemmeside

Ansøgere opfordres til at besøge skolen inden ansøgningsfristens udløb.

Frist for ansøgning
Ansøgningen sendes elektronisk senest mandag den 14. januar kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler afholdes den 24. januar 2019.

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

Skive - det er RENT LIV
I Skive lever vi det aktive liv - ved fjorden, med de gode fødevareoplevelser og den bæredygtige energi. Vi kalder det RENT LIV.
Læs mere på www.skive.dk


Søg stillingen her (digital formular)

Tilbage til joblisten