Jobagent - 2018

Du kan oprette en jobagent, som automatisk sender en mail, når der er et ledigt job hos Skive Kommune, der matcher dine ønsker.

Jobagent
Vores nuværende teamleder for budget- og regnskabsgruppen i Sekretariatet i Skive Kommunes Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning går på pension.

Derfor søger vi en ny teamleder, som både fagligt og ledelsesmæssigt kan fortsætte udviklingen af budget- og regnskabsarbejdet i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Der er 6 økonomikonsulenter i teamet, som sikrer sammenhæng mellem den daglige økonomistyring og de overordnede budget- og regnskabsprocesser indenfor arbejdsmarked, social, sundhed, psykiatri og forebyggelse og ældre.

Budget og regnskabsgruppen i Sekretariatet arbejder tæt sammen med decentrale administrative medarbejdere, ledere, chefer samt Den Centrale Økonomiafdeling og udviklingskonsulenterne i Sekretariatet.

Vi ønsker os en teamleder, der
 • giver faglig budget- og regnskabsmæssig sparring og støtte til medarbejderne i teamet
 • koordinerer opgaverne i teamet
 • yder faglig sparring og rådgivning vedrørende budget og regnskab til direktører og fagchefer, herunder rådgivning og sparring vedrørende økonomiaftaler og økonomiske konsekvenser af ny lovgivning
 • er en aktiv medspiller i udvikling af budget- og regnskabsarbejdet på tværs af forvaltningerne i Skive Kommune
 • koordinerer og samler budget, budgetopfølgninger og regnskab for hele forvaltningen – herunder udarbejder sagsfremstillinger til de politiske udvalg på økonomisager
 • videreudvikler ledelsesinformation og holder fast i anvendelsen af ledelsesinformation i budget- og regnskabsarbejde
 • understøtter digitalisering og automatisering af vores budget- og regnskabsprocesser
 • medvirker til løsning af generelle driftsopgaver

Vi søger en teamleder, som har stor erfaring med det kommunale budget- og regnskabsarbejde. Det vil være en fordel, hvis du også ved noget om projektstyring, refusioner, anlæg og almenboligloven.

Din erfaring tæller højere end din uddannelsesmæssige baggrund, men vi forestiller os, at du eksempelvis er kommunalt uddannet med relevant efteruddannelse, revisoruddannet, cand.merc. eller cand.oecon.

Derudover lægger vi vægt på, at du
 • er stærk i kommunalt budget- og regnskabsarbejde
 • har lyst til at spænde over både almene driftsopgaver og strategisk arbejde
 • er lyttende og nærværende og uformel i din omgangstone og ”holder døren åben” for kollegial sparring
 • er vedholdende og alligevel åben overfor argumenter og forskellige faglige synspunkter
 • er god til at kommunikere og ”oversætte” budget og regnskab til andre fagligheder
 • har et godt humør, også i en hektisk arbejdssituation
 • har mod til at træffe selvstændige beslutninger, når det vedrører forvaltningens budget- og økonomiarbejde

Som teamleder har du reference til sekretariatschefen, der har personaleansvaret for det samlede sekretariat. Teamlederen og sekretariatschefen har et tæt parløb omkring Budget- og Regnskabsgruppen og Sekretariatet, og der lægges derfor vægt på, at du er en god holdspiller, der understøtter den samlede udvikling af Sekretariatet.

Vi tilbyder
 • et spændende job med fokus på udvikling af budget- og regnskabsarbejde
 • en god arbejdsplads med et attraktivt arbejdsmiljø, hvor der er høj faglighed og en uhøjtidelig omgangstone
 • en dagligdag præget af store frihedsgrader, fleksibilitet og højt til loftet

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og stillingsindhold.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sekretariatschef Kirsten V. Løgsted.

Ansøgningsfrist den 2. januar 2019

Vedhæft CV og relevante bilag ved ansøgning.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 2. Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2019, og der forventes at være en periode med overlap med vores nuværende teamleder med henblik på at sikre overlevering af processen omkring budget 2020.

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

Skive - det er RENT LIV
I Skive lever vi det aktive liv - ved fjorden, med de gode fødevareoplevelser og den bæredygtige energi. Vi kalder det RENT LIV.
Læs mere på www.skive.dk


Søg stillingen her (digital formular)

Tilbage til joblisten