Jobagent - 2018

Du kan oprette en jobagent, som automatisk sender en mail, når der er et ledigt job hos Skive Kommune, der matcher dine ønsker.

Jobagent
PPR søger en tale-hørekonsulent på fuldtid fra den 1. marts 2019.

Vi arbejder ud fra en ressource- og relationsorienteret tænkning, hvor vi har hovedvægt på den konsultative arbejdsmetode.

PPR’s hovedopgave er at støtte op omkring børn og unge med særlige behov og deres familie.

I PPR arbejder vi med
 • Rådgivning og vejledning til forældre samt pædagogisk personale på skoler, børnehaver, dagpleje og vuggestuer.
 • Undersøgelser af barnets sproglige kompetencer.
 • Observation af den hverdag barnet er deltagende i.
 • Faglig sparring til hvad der kan understøtte barnets trivsel, læring og udvikling.

Vi indgår i samarbejdet med de nære voksne omkring barnet og fremmer de mange veje til barnets trivsel, læring og udvikling.

Hvad tilbyder vi dig
 • Et fagligt og engageret arbejdsmiljø.
 • Spændende opgaver inden for småbørns- og skoleområdet.
 • Mono- og tværfaglig sparring internt i PPR.
 • Tværprofessionelt samarbejde med øvrige samarbejdspartnere.
 • Intern supervision og faglig sparring.
 • Kollegaer med humor og omsorg for hinanden.

Hvad ønsker vi af dig. At du
 • er uddannet audiologopæd eller har en diplomuddannelse med speciale indenfor tale/sprog/høre.
 • har mod på at udvikle praksis sammen med andre.
 • kan se og anvende din faglighed i tværfaglig kontekst og i inkluderende praksis.
 • kan arbejde selvstændigt og være ansvarlig i forhold til børn, familier og
 • samarbejdspartnere.
 • har styrke og mod på at tage fat på en række nye, spændende og udfordrende opgaver.
 • kan bidrage med et godt humør og en lyst til kollegialt samarbejde.

Løn- og ansættelsesvilkår
er i henhold til gældende overenskomst og principperne om lokal løndannelse. Der vil i forbindelse med ansættelse blive indhentet børneattest.

Yderligere oplysninger
om stillingen kan fås ved henvendelse til stedfortrædende leder Lone Stigaard Kammer 21 19 13 53 eller ledende tale-hørekonsulent Mette Sejbjerg Andersen 31 60 61 82.

Ansøgningsfrist
Senest fredag den 18. januar kl. 12.00.

Samtaler
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 24. januar.

PPR i Skive Kommune består af 26 medarbejdere fordelt på følgende faggrupper: psykologer, tale-hørekonsulenter, læse/matematik konsulenter, ergo -fysioterapeuter, to-sprogsvejleder samt administrativt personale. Tale- høregruppen består af 6 medarbejdere samt en ledende tale-hørekonsulent.

Yderligere indsigt i PPR, se www.skivekommune.dk

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

Skive - det er RENT LIV
I Skive lever vi det aktive liv - ved fjorden, med de gode fødevareoplevelser og den bæredygtige energi. Vi kalder det RENT LIV.
Læs mere på www.skive.dk


Søg stillingen her (digital formular)

Tilbage til joblisten