Jobagent - 2018

Du kan oprette en jobagent, som automatisk sender en mail, når der er et ledigt job hos Skive Kommune, der matcher dine ønsker.

Jobagent
Bosætningskonsulent til Skive Kommune

Vil du være med til at tiltrække flere borgere til en kommune, kendetegnet ved RENT LIV? Her går vi forrest med den grønne omstilling. Her trives vi i stærke fællesskaber. Og vi vil gerne være flere i hele kommunen.
Vi søger en konsulent, som kan tage ansvaret både for kommunens strategiske arbejde med bosætningsindsatser og for en række praktiske opgaver på området.

I de strategiske indsatser vil du sammen med kolleger fra forskellige afdelinger arbejde for at sikre, at bosætning tænkes bredt ind i kommunens mange forskellige opgaver, fra skole- og dagtilbud over byplanlægning til virksomhedsservice. Ligeledes kommer du til at arbejde sammen med folk fra lokalområderne om at skabe gode netværk for dem, der allerede bor her, og for dem, der flytter hertil. Ikke mindst vil du komme til at kommunikere direkte med nuværende og potentielle nye borgere, for eksempel vil du deltage i karrieremesser, tage imod nye borgere på velkomstmøder og medvirke i bosætningstiltag målrettet unge.

Vi forestiller os, du har en videregående uddannelse. Det er en forudsætning, at du brænder for Skive Kommune, og at du kan se og formidle de mange fordele, der er ved at bo netop her. I jobbet som bosætningskonsulent skal du kunne trives ved både at stå for strategisk udviklingsarbejde og daglige driftsopgaver.

Dine opgaver vil blandt andet være:
 • Tovholder og ansvarlig for bosætningsstrategien.
 • Strategisk udvikling og gennemførelse af bosætningsindsatser.
 • Projektledelse og samskabelse med interne og eksterne partnere.
 • Rådgivning af potentielle tilflyttere.
 • Præsentation af Skiveegnen, herunder planlægning og afholdelse af events.
 • Formidling af Skive Kommune som bosætningsområde.
 • Tilflytterkommunikation på forskellige kanaler; web, SoMe, m.fl.
 • Udarbejdelse af notater og præsentationer på bosætningsområdet
 • Samarbejde med Skive Kaserne, bl.a. afholdelse af fælles arrangementer
 • Diverse administrative og kommunikative opgaver.

Vi forventer, at du
 • har erfaring med at arbejde med bosætning,
 • kan overskue, prioritere og koordinere mange forskellige opgaver,
 • kan skabe involvering, styre projekter og sikre, de kommer i mål,
 • kan skrive i et letforståeligt sprog,
 • er udadvendt og har gode samarbejdsevner,
 • kan skabe relationer og netværk,
 • har lyst til at præsentere og repræsentere RENT LIV på Skiveegnen,
 • trives med fleksible arbejdstider,
 • har lyst til at blive en aktiv kollega i en engageret og dynamisk afdeling.

Vi forventer, at du kan arbejde vedholdende efter Skive Kommunes mål og værdier. Det er vigtigt, at du trives i en politisk ledet organisation, hvor dagsordenerne kan skifte, og mange interessenter har en holdning til aktiviteterne på vores område.

Stærkt fagligt miljø
Kommunikation, Udvikling & Erhverv er en afdeling i Forvaltning for Teknik, Miljø & Udvikling, der består af en afdelingschef, to teamledere og 12 medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Afdelingen er karakteriseret ved en uhøjtidelig, åben og ligefrem omgangstone. Vi trives i et kvalificeret fagligt miljø med indflydelse på egen opgaveløsning. Hverdagen er præget af politisk bevågenhed, travlhed og korte deadlines, men også tæt samarbejde og ikke mindst godt humør.

Kommunikationsteamet har det overordnede ansvar for kommunens eksterne kommunikation, PR og placebranding med afsæt i kommunikationspolitikken, brandingstrategien RENT LIV, webstrategien, erhvervspolitikken og bosætningsstrategien. Udviklings- og erhvervsteamet varetager blandt andet en bred række opgaver i forhold til erhvervspolitikken, turisme- og oplevelsespolitikken og landdistriktspolitikken.

RENT LIV
I Skive Kommune er pejlemærket RENT LIV. Vi arbejder strategisk og målrettet på at skabe stærke rammevilkår for bæredygtig vækst og udvikling blandt egnens virksomheder og organisationer. Den indsats understøtter vores ambition om at blive selvforsynende med vedvarende energi senest i 2029. Som en af landets fremmeste kommuner i forhold til grøn energi og bæredygtig omstilling, arbejder vi hver dag på at omsætte FN’s 17 Verdensmål til lokal virkelighed.

Din ansøgning
Ansøgningsfristen er den 18. januar 2019 kl. 9.00. Vi afholder samtaler den 25. januar. Vi vil gerne, at du kan tiltræde stillingen den 1. marts, eller tidligere. Er du interesseret i at høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte kommunikations-, udviklings- og erhvervschef Anders Storgaard Rask, tlf. 99 15 63 34, mobil 20 55 53 66, eller teamleder for kommunikation Birgitte Bahat, tlf. 99 15 55 52.

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

Skive - det er RENT LIV
I Skive lever vi det aktive liv - ved fjorden, med de gode fødevareoplevelser og den bæredygtige energi. Vi kalder det RENT LIV.
Læs mere på www.skive.dk


Søg stillingen her (digital formular)

Tilbage til joblisten