Jobagent - 2018

Du kan oprette en jobagent, som automatisk sender en mail, når der er et ledigt job hos Skive Kommune, der matcher dine ønsker.

Jobagent
Socialafdelingen i Skive Kommune søger en systematisk og kvalitetsbevidst sygeplejefaglig medarbejder til en nyoprettet stilling, som skal være med til at styrke vores sundhedsfaglige indsats.

Socialafdelingens målgruppe er borgere, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for en indsats, der ikke kan tilgodeses i de almene kommunale tilbud. Indsatsen retter sig mod tilbud inden for blandt andet bostøtte, botilbud, aktiviteter og samvær, beskyttet beskæftigelse, kompenserende specialundervisning for voksne samt særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

I socialafdelingen arbejder vi habiliterende, hvilket vil sige at vi arbejder ud fra et koordineret, sammenhængende og målrettet samarbejde med borgeren, der skal understøtte borgerens selvstændighed, udvikling og mestring.

Socialafdelingen har en myndighedsafdeling og fire driftscentre: Habiliteringscenter Habilis, Habiliteringscenter Kraka, Autismecenter Skive og CKU/STU. Faggrupperne omfatter blandt andet pædagoger, social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter og lærere.

Medicinhåndtering, sundhedsfremme og en række andre sundhedsfaglige opgaver fylder meget i den daglige opgavevaretagelse på vores tilbud. Der er behov for at styrke de sundhedsfaglige opgaver i fremtiden, og sikre sammenhæng mellem de sundheds- og socialfaglige indsatser. For at understøtte dette arbejde, har vi behov for en sygeplejefaglig medarbejder, som både kan følge op på indsatsen, sikre fremdrift og skabe den fornødne læring og udvikling i organisationen.

Dine opgaver bliver blandt andet, at
 • udarbejde relevante sundhedsfaglige instrukser, understøtte implementering af instrukserne samt vedligeholde disse
 • udvikle screeningsmetoder og praksis omkring den sundhedsfaglige dokumentation, i forhold til de 12 sygeplejefaglige problemområder
 • styrke indsatsen i forhold til medicinhåndtering
 • udarbejde og gennemføre vejlednings- og læringsforløb for medarbejdere på vores tilbud
 • afdække behov for kompetenceudvikling på det enkelte arbejdssted, i forhold til den sundhedsfaglige indsats
 • arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse.

Den ideelle medarbejder til stillingen
 • har erfaring i, og en ajourført viden omkring, arbejdet med patientsikkerhed, sundhedsfaglige opgaver og sundhedsfremme
 • har en uddannelse som sygeplejerske, og relevant praksiserfaring
 • har forståelse for pædagogiske værktøjer og indsatser
 • er en stærk formidler, og har erfaring med vejledning og formidling i praksis
 • har erfaring med tværfagligt samarbejde, og kan indgå i samarbejder på alle niveauer i organisationen
 • har fokus på kvalitet, og er systematisk i sin tilgang
 • arbejder selvstændigt, velstruktureret og har et godt overblik
 • kan afdække behovene på de enkelte tilbud, og herefter sætte ind med den rette undervisning, sparring eller vejledning
 • har gerne erfaring fra den kommunale sektor med kvalitetssikring og dokumentation.
Vi kan tilbyde et alsidigt, udfordrende og udviklende job, hvor du får en  central rolle i at understøtte et vigtigt fokusområde i socialafdelingen. Du får mulighed for sparring og fleksibilitet.

Løn og ansættelsesforhold
Du vil samarbejde bredt i organisationen med ledere og medarbejdere. Stillingen er på 37 timer og er til besættelse snarest muligt. På sigt kan der være mulighed for 30 timer.
Løn efter gældende overenskomst.

Frist
25. marts 2019 kl. 08.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 28. marts 2019.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingen, så er du velkommen til at kontakte faglig udviklingskonsulent Lene Vestergaard på mail lean@skivekommune.dk eller telefon 99 15 68 12, eller Socialchef Heidi Becker-Rasmussen på mail hera@skivekommune.dk eller telefon 20 51 50 72.
Der indhentes referencer og straffeattest forud for ansættelse.

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

Skive - det er RENT LIV
I Skive lever vi det aktive liv - ved fjorden, med de gode fødevareoplevelser og den bæredygtige energi. Vi kalder det RENT LIV.
Læs mere på www.skive.dk


Søg stillingen her (digital formular)

Tilbage til joblisten